Co to jest Ekspresja

Oceń przydatność:

   

» 1) uzewnętrznienie, wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość np. gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty gest; 2) w dziele sztuki - zdolność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych za pomocą środków artystycznych, np. przez taniec, grę aktorską, rysunek; każda sztuka poruszająca uczuciowo, niepokojąca. Zob. też ekspresjonizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • Gierymski Aleksander » malarz, młodszy brat Maksymiliana. Wiele podróżował po Europie (
  • Bryll Ernest » poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk, publicysta; kierownik lit
  • poemat heroikomiczny » parodia eposu bohaterskiego, której zasadniczy chwyt polega na

Co oznacza ekspresja?

Co to znaczy ekspresja.