Co to jest Ekspresja

Czy się przydało?

» 1) uzewnętrznienie, wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość np. gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty gest; 2) w dziele sztuki - zdolność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych za pomocą środków artystycznych, np. przez taniec, grę aktorską, rysunek; każda sztuka poruszająca uczuciowo, niepokojąca. Zob. też ekspresjonizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • historiografia » pisarstwo hist. odtwarzające przeszłość, początkowo służące szukaniu
  • asceza » surowy, wstrzemięźliwy sposób życia, który ma na celu doskonalenie
  • motto » cytat, przysłowie, aforyzm, fragment wiersza umieszczany przed

Co oznacza ekspresja?

Co to znaczy ekspresja.