Czy przydatne?

Co to jest Theodore Dreiser

Co oznacza DREISER THEODORE: amer. poeta, pisarz i dziennikarz. Pracę lit. zaczął od dziennikarstwa. Debiutancka powieść Siostra Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych, bez purytańskiej otoczki podejmuje problematykę kobiecą. Ostrą krytykę amer. kapitalizmu zawarł D. w trylogii Finansista (1912), Tytan (1914), Stoik (1947). W najwyższym stopniu znana jego powieść Tragedia amerykańska (1925) stanowi studium mrocznej kariery ubogiego, młodego człowieka na tle panujących stosunków społ., obala także obiegowy mit o powszechnej dostępności sukcesu. Z nowelistyki D. przeważnie wymieniane są dwa zbiory: Dwunastu ludzi (1918) i Kajdany (1927). Inne istotne pozycje w dorobku tego autora to autobiografia Podręcznik o mnie (1922) i eseje społ.-polit. Tragiczna Ameryka (1931) i Warto ratować Amerykę (1941)

Czym jest Dreiser Theodore znaczenie w Słownik pisownia D .