Co to jest Dekalog

Czy się przydało?

» dziesięć przykazań, jakie Bóg dał Izraelitom, ludowi wybranemu, za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia, druga natomiast cytowana jest w mowie Mojżesza jako słowo Boga. Pierwsza część przykazań ma charakter wertykalny, określa stosunek ludu do Boga, druga ma charakter horyzontalny, określa relacje wobec bliźnich. D. od wieków inspiruje twórców; np. cykl filmów interpretujących go przez pol. reżysera K. Kieślowskiego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę D

Język polski w szkole:

  • danse macabre » w lit. średniowiecznej i sztukach plastycznych alegoryczne
  • epifora » figura stylistyczna; polega na powtórzeniu tego samego słowa lub
  • komunikacja językowa » świadome wzajemne porozumiewanie się ludzi za pomocą systemu znaków

Co oznacza Dekalog?

Co to znaczy Dekalog.