Co to jest Dekalog

Oceń przydatność:

   

» dziesięć przykazań, jakie Bóg dał Izraelitom, ludowi wybranemu, za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia, druga natomiast cytowana jest w mowie Mojżesza jako słowo Boga. Pierwsza część przykazań ma charakter wertykalny, określa stosunek ludu do Boga, druga ma charakter horyzontalny, określa relacje wobec bliźnich. D. od wieków inspiruje twórców; np. cykl filmów interpretujących go przez pol. reżysera K. Kieślowskiego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę D

Język polski w szkole:

  • Camőes Luis Vaz de » poeta portug.; jego ody, elegie i sonety uznano za najlepszą lirykę
  • Xenakis Yannis » kompozytor gr. (również architekt), tworzący muzykę na wskroś
  • transcendentalizm » postawa filoz. obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od
  • filozofia dialogiczna » nurt w filozofii, który rozwinął się podczas I wojny światowej oraz w

Co oznacza Dekalog?

Co to znaczy Dekalog.