Co to jest Dekadentyzm

Czy przydatne?

postawa wobec kultury i cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje; nurt w lit. franc. schyłku XIX w. nacechowany sceptycyzmem poznawczym, skrajnym pesymizmem; przekonanie o kryzysie współczesnej cywilizacji nawiązujące do filozofii A. Schopenhauera. Manifestacjom d. w lit. towarzyszyły charakterystyczne emocje i postawy: skłonność do melancholii, poszukiwanie ucieczki w hedonizmie, pożądanie nirwany lub śmierci, anarchizm i abnegacja (np. Portret Doriana Graya O.Wildea). Po raz pierwszy terminu d. użył Th. Gautier w przedmowie do Kwiatów zła Ch. Baudelairea (1868); spopularyzowało go czasopismo "Decadent" (1886-89). Początkowo oznaczał pewne tendencje w poezji symbolistów ( symbolizm), później stał się określeniem prądu w lit. franc. W Polsce wymiennie stosowano terminy: symbolizm, modernizm, Młoda Polska (np. cykl artykułów A. Górskiego ogłoszonych na łamach "Życia" pt. Młoda Polska). Postawy dekadenckie, przejawiające się zwykle wśród młodzieży jako "choroba końca wieku" (fin de sicle), stanowiły świadome odrzucenie obyczajów i przekonań mieszczańskiego świata, były też swoistą polemiką z filisterską moralnością i światopoglądem. Lit. wyrazem d. stała się poezja lat 90. XIX w. K. Tetmajera, powieści W. Berenta i dramaty S. Przybyszewskiego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę D.

Język polski w szkole:

  • apologetyka Opis fundamentalne zasady chrześc.; obejmuje traktaty innowierców
  • Thorvaldsen Bertel Opis akademii wKopenhadze, członek Akademii Św. Łukasza wRzymie; dużo
  • Meyerhold Wsiewołod Opis jeden zwielkich reformatorów teatru. M. odszedł od realizmu

Co oznacza dekadentyzm?

Co to znaczy dekadentyzm.

www.Definicja.org 2013-2015 © W xix schyłku franc lit w nurt niepokoje moralno egzystencjalne przyniosły które urbanizacji postępującej i industrializacji społ ekon przemian wpływem
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.