Czy przydatne?

Co to jest Bohdan Czeszko

Co oznacza CZESZKO BOHDAN: prozaik i dziennikarz, współred. "Przeglądu Kulturalnego" i "Kultury"; debiut zbiorem opowiadań Start nauki (1949), w dalszym ciągu publikuje: Krzewy koralowe (1954), Nauka niesentymentalna (1958), Makatka z jeleniem (1961), Sygnaturki (1975) i autobiograficzne gawędy Nostalgie mazurskie (1978). Uznanie krytyki przyniosły mu powieści obrazujące trudne doświadczenia okupacyjne i wojenne jego generacji: Pokolenie (1951, ekranizacja 1954) i Tren (1961). Współcz. zjawiska polit. są tematem powieści Przygoda w kolorach (1959), a problemy moralne dominują w utworze Powódź (1975). Cz. publikował także reportaże z podróży (na przykład Inne miejsca, 1966), felietony krytycznolit., zbiory szkiców wspomnieniowych

Czym jest Czeszko Bohdan znaczenie w Słownik pisownia C .