Czy przydatne?

Co to jest Zdania Części

Co oznacza CZĘŚCI ZDANIA: przedmioty wypowiedzenia wyodrębnione opierając się na funkcji składniowej, jakie w nim pełnią; wyróżniamy: cz.z.kluczowe: podmiot i orzeczenie; cz.z. podrzędne, są nimi ustalenia: dopełnienia, okoliczniki, przydawki; człon zdania: słowo, wyrażenie albo zwrot wyodrębniony w zdaniu opierając się na funkcji znaczeniowej, prowadzący uwagę ku przedmiotom, osobom, czynnościom, cechom i okolicznościom, mogą być to wyrazy samodzielne, jest to rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, przysłówki i zaimki

Czym jest części zdania znaczenie w Słownik pisownia C .