Czy przydatne?

Co to jest Mowy Części

Co oznacza CZĘŚCI MOWY: formy odmienne, na przykład rzeczowniki (szkoła, dziecko, tornister), przymiotniki (czerwony, niebieski, żółty), liczebniki (sześć, ósmy), czasowniki (pływać, skakać), zaimki (ja, kto, coś); cz. m. nieodmienne, nie podlegają deklinacji i koniugacji, jak przysłówki (biegle, dzisiaj), zaimki przysłówkowe (gdzie, jak, kiedy), przyimki (z, po), spójniki (i, lecz, i), wykrzykniki (ach, hej), partykuły (nie, -iż, no)

Czym jest części mowy znaczenie w Słownik pisownia C .