Czy przydatne?

Co to jest Czasy

Co oznacza CZASY: w nauce o jęz. kategoria fleks. czasownika, która lokalizuje czynność albo stan w relacji do momentu mówienia (tak zwany cz. bezwzględny) albo w relacji do cz. odbywania się innej czynności (tak zwany cz. względny).W polszczyźnie występują trzy gramatyczne bezwzględne cz.: cz. teraźniejszy (z łaciny praesens) charakteryzuje czynności jednoczesne z momentem mówienia, na przykład Sportowcy biegają.; cz. przyszły (z łaciny futurum) to czas, który znaczy czynność późniejszą w relacji do chwili mówienia, na przykład Sportowcy będą biegać.; cz. przeszły (z łaciny praeteritum) znaczy akcję uprzednią w relacji do momentu mówienia, na przykład dziewczęta biegały. Cz. zaprzeszły (z łaciny plusquamperfectum), istniał w jęz. staropol.; dziś użytkowany w funkcji stylizacyjnej na przykład Śpiewała była w drodze do domu

Czym jest czasy znaczenie w Słownik pisownia C .