Co to jest Czasownik

Oceń przydatność:

   

» odmienna część mowy, określa czynność lub stan, odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje?; z cz. łączą się kategorie gramat.: czas, aspekt, tryb, strona, osoba i przechodniość. Podstawową funkcją cz. w zdaniu jest orzeczenie. Wyróżniamy cz. czynnościowe i stanowe, przechodnie i nieprzechodnie, wielokrotne, osobowe i nieosobowe. Cz. osobowe odmieniają się przez osoby, liczby, rodzaje; mogą występować w trzech czasach (teraźniejszy, przeszły i przyszły), trzech trybach - orzekającym, rozkazującym, przypuszczającym; dwóch aspektach - dokonanym i niedokonanym; odmianę cz. nazywamy koniugacją. Cz. nieosobowe to takie, w których nie można określić osoby; wśród nich wyróżniamy bezokolicznik (chodzić, śpiewać, malować), formy zakończone na -to i -no (pominięto, zgubiono); imiesłowy przymiotnikowe czynne (piszący) i bierne (zamówiony, postawiony), przysłówkowe współczesne (czytając, rozmawiając), uprzednie (zrobiwszy, ujrzawszy). Istnieją także cz. nieosobowe, które nie odmieniają się przez osoby i nie mają formy bezokolicznika (można, trzeba, należy).

Inne pojęcia o języku polskim na literę C

Język polski w szkole:

  • rodzaj literacki » system zasad budowy dzieła lit. oraz istota jego funkcji stanowiących
  • Miller Henry Valentine » pisarz amer., autor powieści, opowiadań, esejów ikorespondencji. Jego
  • humanitas » człowieczeństwo, ludzkość, renesansowe pojmowanie edukacji jako
  • powieść autotematyczna » odmiana powieści, w której pisarz wprowadza siebie jako jednego z
  • jamby » żartobliwe utwory ogłaszane na koleżeńskich spotkaniach towarzyskich

Co oznacza czasownik?

Co to znaczy czasownik.