Co to jest Czasownik

Czy przydatne?

odmienna część mowy, określa czynność lub stan, odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje?; z cz. łączą się kategorie gramat.: czas, aspekt, tryb, strona, osoba i przechodniość. Podstawową funkcją cz. w zdaniu jest orzeczenie. Wyróżniamy cz. czynnościowe i stanowe, przechodnie i nieprzechodnie, wielokrotne, osobowe i nieosobowe. Cz. osobowe odmieniają się przez osoby, liczby, rodzaje; mogą występować w trzech czasach (teraźniejszy, przeszły i przyszły), trzech trybach - orzekającym, rozkazującym, przypuszczającym; dwóch aspektach - dokonanym i niedokonanym; odmianę cz. nazywamy koniugacją. Cz. nieosobowe to takie, w których nie można określić osoby; wśród nich wyróżniamy bezokolicznik (chodzić, śpiewać, malować), formy zakończone na -to i -no (pominięto, zgubiono); imiesłowy przymiotnikowe czynne (piszący) i bierne (zamówiony, postawiony), przysłówkowe współczesne (czytając, rozmawiając), uprzednie (zrobiwszy, ujrzawszy). Istnieją także cz. nieosobowe, które nie odmieniają się przez osoby i nie mają formy bezokolicznika (można, trzeba, należy).

Inne pojęcia o języku polskim na literę C.

Język polski w szkole:

  • idiom Opis utartą metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., np. wziąć nogi za
  • Genęt Jean Opis sprawiła, że stał się idolem pokolenia uosabiającym bunt przeciw
  • akompaniament Opis utworu, podporządkowana partii głównej, solowej lub zespołowej. A
  • epigramat, epigram Opis charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w
  • zabytki kultury polskiej Opis iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie

Co oznacza czasownik?

Co to znaczy czasownik.

www.Definicja.org 2013-2015 © Orzeczenie jest zdaniu w cz funkcją podstawową przechodniość i osoba strona tryb aspekt czas gramat : kategorie się łączą cz z dzieje. Nim z się co
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.