Czy przydatne?

Co to jest Literackie Czasopismo

Co oznacza CZASOPISMO LITERACKIE: pismo publikowane z ustaloną częstotliwością (tygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik), którego treść jest w całości albo części poświęcona tematyce lit. Cz.l. może mieć różny charakter: skupiać wokół siebie grupę lit. ("Skamander", "Zwrotnica"), reprezentować kierunek ("Chimera"), publikować utwory literackie ("Twórczość", "Dialog", "literatura"), prezentować krytykę lit. ("Ruch Literacki", "Teksty"), informować o nowościach wydawniczych ("Nowe Książki")

Czym jest czasopismo literackie znaczenie w Słownik pisownia C .