Czy przydatne?

Co to jest Językoznawcze Czasopisma

Co oznacza CZASOPISMA JĘZYKOZNAWCZE: odegrały ważną rolę w rozwoju i popularyzacji wiedzy o jęz.; pierwszym pol. cz. j. były "Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Zdolności", potem pojawiły się między innymi "Prace Filologiczne", "Poradnik Językowy", "j. polski", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", "Onomastica". Współcz. wydają swoje czasopisma językoznawcze także uniwersytety

Czym jest czasopisma językoznawcze znaczenie w Słownik pisownia C .