Czy przydatne?

Co to jest czas w utworze literackim

Co oznacza CZAS W UTWORZE LITERACKIM: jeden z fundamentalnych przedmiotów konstrukcyjnych dzieła, cecha świata przedstawionego, której kształt powoduje rodzaj literacki; bywa również obiektem refleksji artysty; w liryce - dominuje cz. teraźniejszy (wypowiedzi i refleksji podmiotu); w dramacie - cz. następujących po sobie scen; w epice mamy do czynienia z 1) cz. narracji, szczególnie wyraźnym w narracji 1-os., i 2) cz. fabuły, który stanowi zazwyczaj odpowiednik czasu hist., mitycznego albo fantast. i może się rozwijać w porządku chronologicznym albo ulegać złamaniu poprzez inwersję, retrospekcję, etc. Cz. w utworze lit. może odpowiadać czasowi fizycznemu ( realizm), mogą także mieć na niego wpływ koncepcje filoz., konwencje epoki, gatunku etc

Czym jest czas w utworze literackim znaczenie w Słownik pisownia C .