Czy przydatne?

Co to jest Maria Czapska

Co oznacza CZAPSKA MARIA: poetka, eseistka, tłumaczka, absolwentka polonistyki na UW i UJ. Wspólnie z bratem
J. Czapskim w Paryżu współtworzyła grupę kapistów (1925-30). Lata wojny spędziła w Krakowie, po wojnie zamieszkała na stałe w Paryżu, współpracowała z paryską "Kulturą" i Instytutem Literackim. Wydała między innymi: Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce (1928), La Vie de Mickiewicz (1931), Ludwika Śniadecka (1938), Miłosierdzie na miarę klęsk. Dzieje Zakładu św. Kazimierza w Paryżu (1954), Szkice Mickiewiczowskie (1963), Dwugłos wspomnień (razem z J. Czapskim, 1965), Europa w rodzinie (1970), Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny (1975), Czas wykryty (1978), Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia (1963). Autorka tłumaczeń, laureatka nagród lit., między innymi "informacje Literackich" (1939), Fundacji A. Godlewskiej (1971), im. A. Jurzykowskiego (1974), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1975)

Czym jest Czapska Maria znaczenie w Słownik pisownia C .