Czy przydatne?

Co to jest Metody I Cyryl

Co oznacza CYRYL I METODY: misjonarze chrześc. z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego, lit. jęz. Słowian, autor przekładu Biblii z gr. Sposoby (826-885) wspólnie z Cyrylem pełnił misję apostolską na Morawach, wprowadzając do liturgii jęz. słowiański; prześladowani poprzez duchowieństwo niem., w Rzymie uzyskali zgodę na używanie w liturgii jęz. słowiań., przywileje papieskie i godność arcybiskupów. Współcz. Jan Paweł II uhonorował ich mianem patronów Europy

Czym jest Cyryl i Metody znaczenie w Słownik pisownia C .