Czy przydatne?

Co to jest Craig Edward Gordon, właśc. Henry E.G. Wardell

Co oznacza CRAIG EDWARD GORDON, WŁAŚC. HENRY E.G. WARDELL: z angielskiego: inscenizator i teoretyk teatru, jeden z prekursorów Ogromnej Reformy Teatru. Początkowo aktor, w 1901 r. debiutował jako reżyser i scenograf. W 1908 r. założył we Florencji swoją szkołę teatralną "Arena Goldoni". Uważał teatr za sztukę autonomiczną, łączącą równoważne dyscypliny i różne przedmioty, z których głównymi były rytm i plastyka spektaklu. Na plastyczną wizję teatru wg C. składają się także światło, kolor i przestrzeń teatralna, które rządząc się własnymi prawami, mogą przeobrażać i budować spektakl. W koncepcji C. aktor - nadmarioneta może wcielać się w formie metaforyczne, a nie realistyczne i być jednym z głownych przedmiotów teatru. Nadzwyczajnie istotną rolę C. przypisywał wszechstronnie uzdolnionemu reżyserowi, który jako kluczowy inscenizator dzieła teatralnego nadaje mu własne piętno, ustala nie tylko styl i przesłanie, lecz i autorską wizję całości. C. współpracował z K. Stanisławskim i I. Duncan. Założył pismo upowszechniające nowe idee teatralne "The Mask", gdzie przedstawił między innymi dzieła S. Wyspiańskiego. C. wywarł ogromny wpływ na przemiany teatralne XX w. W Polsce propagatorem idei C. był L. Schiller

Czym jest Craig Edward Gordon, właśc znaczenie w Słownik pisownia C .