Czy przydatne?

Co to jest Copyright

Co oznacza COPYRIGHT: z adnotacją copyright aby - jest oznaczeniem praw autorskich, które chronią międzynarodowymi konwencjami uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, nauk., lit. (na przykład Copyright aby Wydawnictwo Europa - adnotacja znaczy, iż prawa przysługujące piszącemu reprezentuje wydawnictwo). Autorstwo nie jest tożsame z twórczością, znaczy osobę autora, a nie dzieło; c. ustala, iż nie można zamieniać kształtu dzieła, wykorzystywać go bez zgody właściciela praw

Czym jest copyright znaczenie w Słownik pisownia C .