Czy przydatne?

Co to jest Conrad Joseph, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski

Co oznacza CONRAD JOSEPH, WŁAŚC. TEODOR JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI: z angielskiego: powieściopisarz pol. pochodzenia. Osobiste doświadczenia z lat życia na morzu stały się inspiracją wielu powieści C., których istotę stanowią sprawy psychol.-moralne, a kodeks etyczny zawsze odwołuje się do honoru, obowiązku i wierności. Do głownych powieści i opowiadań C. należą: Szaleństwo Almayera (1896), Wykolejeniec (1896), Murzyn z załogi "Narcyza" (1897), Lord Jim (1900), Jądro ciemności (1902), Tajfun (1903), Zwycięstwo (1915), Smuga cienia (1917), Ocalenie (1920). Problemy polit. składają się na fabułę powieści Nostromo (1904), sensacyjne wątki wypełniają treść Tajnego agenta (1907), do wojen napoleońskich powraca C. w ostatniej powieści Korsarz (1923). Próbą zobrazowania istoty ros. państwa bezprawia, mentalności ludzi, którym obca jest jakakolwiek etyka, jest powieść W oczach Zachodu (1911). Charakterystyczną właściwością pisarstwa C. jest umiejętne łączenie realizmu opisów z wnikliwą analizą psychol. wykreowanych postaci, rozgrywanie zdarzeń w atmosferze nastrojowości, oryginalna narracja, rezygnacja z konsekwentnej chronologii

Czym jest Conrad Joseph, właśc. Teodor znaczenie w Słownik pisownia C .