Czy przydatne?

Co to jest Auguste Comte

Co oznacza COMTE AUGUSTE: filozof franc., gł. przedstawiciel pozytywizmu, pojmujący poznanie jako odkrywanie praw nauk., rezygnację z poszukiwania absolutu, czym zajmowała się metafizyka. C. uważał, iż matematyka i fizyka są fundamentem mechanizmów poznawczych, a świat ludzki, należący do świata przyrody, może być badany tymi samymi sposobami. Łącząc mechanizmy przyrodnicze i społ., stworzył nową dziedzinę wiedzy nazwaną socjologią. W dziele Mechanizm polityki pozytywnej (1824) C. dzieli historię ludzkości na trzy epoki: teologiczną (wiary), metafizyczną (mechanizmów filoz.) i pozytywną (dominacji wiedzy nauk.), w ostatniej z nich polityka opiera się na zdobyczach edukacji. Kluczowe dzieło Kurs filozofii pozytywnej (6 tomów, 1830-42) przedstawia nowy faza rozwoju cywilizacyjnego, nazywając go erą wiedzy naukowej, pozytywnej. C. zakładał, iż istnieje sposobność powstania pozytywnej socjologii i pozytywnej etyki

Czym jest Comte Auguste znaczenie w Słownik pisownia C .