Czy przydatne?

Co to jest Leon Chwistek

Co oznacza CHWISTEK LEON: logik, matematyk, filozof, rysownik, teoretyk sztuki i pedagog; długoletni przyjaciel, a zarazem adwersarz S.I. Witkiewicza. Był wspólnie z T. Czyżewskim założycielem i kluczowym teoretykiem ekipy formistów i współredaktorem ich pisma. Malował portrety, akty, martwe natury, pejzaże, charakteryzujące się precyzją, uproszczoną konstrukcją, zgeometryzowaniem, zwielokrotnieniem przedmiotów zestawianych kontrastowo w strefach kolorów i form (ich rytmiczne multiplikacje służyły zapisaniu ruchu). Był twórcą "wielowątkowym" podejmującym różne problemy, sformułował między innymi teorię strefizmu i teorię oscylacji wrażeń wzrokowych i wynikającą z niej teorię wielości rzeczywistości (na przykład w obrazie Szermierka uchwycił wieloczasowe następstwa ruchu przez sposobność plastycznego zapisu linii i sił). Jego poszukiwania nauk. wspierały filoz. koncepcje powiązane ze sztuką, czego efektem była psychologia widma i badanie mat. zapisywania teorii widzenia w sztuce. Jest autorem rozprawy Zagadnienia kultury duchowej w Polsce i powieści Pałace Boga. Zobacz także formizm

Czym jest Chwistek Leon znaczenie w Słownik pisownia C .