Czy przydatne?

Co to jest Ignacy Chrzanowski

Co oznacza CHRZANOWSKI IGNACY: historyk lit. pol., prof. UJ, członek AU, współredaktor wielu znacznych czasopism lit. i nauk., redaktor serii Prace Historycznoliterackie (50 tomów).W swych pracach podkreślał funkcję lit. w umacnianiu tożsamości narod., na przykład O poezji polskiej (1910); cechowało je osobiste zaangażowanie, uwzględniały nowy stan badań. Początkowe zainteresowania Ch. skupiały się na okresie staropolskim, przygotował edytorsko Kazania sejmowe P. Skargi (1903), Poezje M. Sępa Szarzyńskiego (1903), Ezopa Biernata z Lublina (1910). Zainteresowanie romantyzmem znalazło słowo między innymi w dziełach: Z epoki romantyzmu (1918), Poezja a naród (1936), Studia i szkice, rozbiory i krytyki (1939). Głównym opracowaniem Ch. jest Historia literatury niepodległej Polski (1906), dalsza jej część pozostała w rękopisie (Historia literatury Polski porozbiorowej)

Czym jest Chrzanowski Ignacy znaczenie w Słownik pisownia C .