Czy przydatne?

Co to jest Chrystologia

Co oznacza CHRYSTOLOGIA: edukacja teologiczna zajmująca się Jezusem Chrystusem, Jego osobą. Pozostaje w ścisłym związku z teologią trynitarną i na jej podstawie ukazuje dogmat o Trójcy Świętej. Odpowiednio z Objawieniem i na jego podstawie należy uznać, iż właśnie Syn jest Tym, gdzie Bóg przyjmuje inną niż On sam rzeczywistość i czyni ją manifestacją swojej własnej obecności. To klucz do zrozumienia chrześc. interpretacji świata, dziejów i człowieka. Wypowiedzi samej ch. zaczynają się od IV soboru chalcedońskiego (za papieża Leona I, 451 r.), w trakcie którego sformułowano dogmat chrystologiczny; Chrystus Logos, stał się człowiekiem, jest jedną osobą w dwóch naturach, realną obecnością Boga w świecie, a poprzez Niego jako człowieka dokonane zostało dzieło odkupienia świata

Czym jest chrystologia znaczenie w Słownik pisownia C .