Czy przydatne?

Co to jest Językoznawstwie W Chronologia

Co oznacza CHRONOLOGIA W JĘZYKOZNAWSTWIE: bazuje na ustaleniu pojawienia się danego zjawiska jęz. w kolejności czasowej; ma szerokie wykorzystanie w gramatyce hist., na przykład opierając się na faktów jęz. pol. ustalono, iż przegłos *e w o dokonał się przedtem niż wokalizacja jerów, bo nie objął e = ?, albo w wyrazie stpol. niósł *neslú z e, które uległo przegłosowi. Wskutek badań chronologicznych ustalono na przykład również, iż w jęz. pol. połączenie dźwiękowe -er- pomiędzy dwiema spółgłoskami musiało przedtem przejść w -re-, później w -rze-: -rzo-, na przykład brzeg z dawnego breg-, pierwotnego *berg

Czym jest chronologia w językoznawstwie znaczenie w Słownik pisownia C .