Czy przydatne?

Co to jest Dramacie W Chór

Co oznacza CHÓR W DRAMACIE: pierwotnie występy śpiewaków i tancerzy w starożytnej Grecji uświetniające uroczyste obchody Dionizji; w antycznej tragedii jego pieśni wypełniały przerwy pomiędzy aktami lub także przewodziły akcji, miały własne znaczenie i nazwę: na wejście - parodos, w czasie rozwoju akcji na orchestrze - stasimon, na wyjście - exodos, śpiewane przemiennie z aktorem - kommos. W komedii ch. wykonywał pieśni nie mające związku z akcją - parabasis. W tragedii Ajschylosa ch. uczestniczył w działaniach dramatycznych, u Sofoklesa był sędzią i komentatorem wydarzeń, u Eurypidesa jego pieśni były w niewielkim tylko stopniu powiązane z akcją, z kolei w tragediach rzym. Seneki Młodszego ch. pojawiał się tylko pomiędzy aktami. W późniejszych dziejach dramatu jego rola została etapowo ograniczona; w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego partie chóralne zawierają istotne przesłania dla rządzących; w dramacie romantycznym Dziady A. Mickiewicza ch. jest faktorem budującym nastrój; współcześnie występuje w typach dramatu poetyckiego, na przykład Mord w katedrze T.S. Eliota, w stylizacjach, na przykład Po górach, po chmurach E. Brylla, w nawiązaniach parodystycznych, na przykład Kartoteka T. Różewicza, czy w formach kabaretowych, na przykład Kabaret Kici Koci M. Białoszewskiego

Czym jest chór w dramacie znaczenie w Słownik pisownia C .