Czy przydatne?

Co to jest Chasydyzm

Co oznacza CHASYDYZM: ruch rel.-mistyczny i społ. w judaizmie, rozpowszechniony w XVII w. na Podolu, Litwie, Rumunii i na Węgrzech, zainicjowany poprzez Baalszemtowa. Ch. był reakcją na ortodoksję w judaizmie, nawiązywał do kabały, zwracał się do ubogich, głosił sposobność połączenia z Bogiem poprzez rel. ekstazę. Utrzymywanie godności ch. tylko w obrębie jednego rodu doprowadziło na przełomie XIX i XX w. do zacofania i degeneracji ruchu. Lit. opisy zjawiska znaleźć można w Opowieściach chasydów M. Bubera i w Austerii J. Stryjkowskiego

Czym jest chasydyzm znaczenie w Słownik pisownia C .