Czy przydatne?

Co to jest Geste De Chansons

Co oznacza CHANSONS DE GESTE: gat. epiki rycerskiej rozwijający się we Francji w XI-XIII w., nazywany odmiennie pieśniami o czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty postaci bardziej albo mniej historycznie udokumentowanych, sławiły męstwo, wierność władcy i zasadom, oddanie ojczyźnie, odwagę i pobożność, a w pierwszej kolejności obronę honoru. Odpowiednio z zasadą średniowiecznego uniwersalizmu epos rycerski upowszechnił się w całej Europie, pośród znanych cykli wymienić można między innymi: bretoński O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, franc. Pieśń o Rolandzie, germański Pieśń o Nibelungach, hiszp. Poemat o Cydzie, skandynawski Edda poetycka. Ch.deg. głosili wędrowni truwerzy przy akompaniamencie liry na zamkach, jarmarkach i trasach pielgrzymek

Czym jest chansons de geste znaczenie w Słownik pisownia C .