Czy przydatne?

Co to jest Cezar, Caius Julius Caesar

Co oznacza CEZAR, CAIUS JULIUS CAESAR: rzym. wódz, polityk i poeta. W licznych wyprawach wojennych odnosił następne zwycięstwa, lecz także i zdobywał wrogów. Wieczną sławę zyskały stwierdzenia C. wypowiadane w historycznych okolicznościach; nad graniczną rzeką Rubikon, pomiędzy Galią Przedalpejską a Italią występując przeciw buntującemu się Pompejuszowi rzekł "Alea iacta est" (kości zostały rzucone); w tak zwany wojnie aleksandryjskiej osadził na tronie egipskim wygnaną przedtem Kleopatrę, a gdy pokonał króla Bosforu w bitwie pod Zelą poinformował senatorów o tych zdarzeniach słowami "Veni, vidi, vici" (przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem). C. zginął zamordowany w senacie poprzez zamachowców, pośród których był jego adiutant Brutus, ten występek skwitował wódz zawołaniem "Et tu, Brute, contra me!" (I ty Brutusie przeciwko mnie!). Jako poeta pozostawił pamiętniki: O wojnie galickiej i O wojnie domowej, a również dzieło gramatyczne O analogii

Czym jest Cezar, Caius Julius Caesar znaczenie w Słownik pisownia C .