Czy przydatne?

Co to jest Celtis Konrad, właśc. K. Pickel

Co oznacza CELTIS KONRAD, WŁAŚC. K. PICKEL: typ wędrownego europ. humanisty-poety, prof. Akademii Krakowskiej, zał. stowarzyszenia Sodalitas Litteraria Vistulana w Krakowie, Wiedniu, Moguncji, Budzie, komentator Platona, Cycerona, Horacego, autor poetyki Ars versificandi et carminum (1486), elegii, ód, epigramatów, gdzie głosił powrót do natury, ceniąc podróż jako parabolę życia w cyklu wierszy Quattuor libri Amorum (1502)

Czym jest Celtis Konrad, właśc. K znaczenie w Słownik pisownia C .