Czy przydatne?

Co to jest Ernst Cassirer

Co oznacza CASSIRER ERNST: filozof niem. pochodzenia żyd., artysta nowoczesnej filozofii kultury, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ruchu neokantowskiego. Kulturę postrzegał z punktu widzenia problemów antropologicznych jako "świat znaczeń" i przejaw wartości duchowych. Budował uniwersalną koncepcję człowieka jako istoty tworzącej symbole (animal symbolicum), cechującej się aktywnością kulturotwórczą i myśleniem mitycznym. W polit. i społ. mitologizacji życia upatrywał przyczyn zatraty indywidualności i wolności człowieka, które natomiast mogą być odradzane i tworzone przez język, religię, historię i sztukę - uniwersalne struktury nie podlegające czasowi. Filozofii kultury C. wyznaczał zadanie analizy czynności kulturowych i ich funkcji w doświadczeniu ludzkim

Czym jest Cassirer Ernst znaczenie w Słownik pisownia C .