Czy przydatne?

Co to jest Camőes Luis Vaz de

Co oznacza CAMŐES LUIS VAZ DE: pisarz portug.; jego ody, elegie i sonety uznano za idealną lirykę portug. renesansu. Największy utwór C. Luzjady (1572) - epopeja złożona z 10 pieśni, w opisach odkryć Vasco da Gamy w Indiach przybliża narod. dzieje i tradycje potomków legendarnego Luza, założyciela Luzytanii (Portugalii). Mimo ogromnego uznania dla jego dzieła umarł w nędzy i zapomnieniu, o czym pisze C. Norwid w wierszu Coś ty Atenom zrobił Sokratesie

Czym jest Camőes Luis Vaz de znaczenie w Słownik pisownia C .