Czy przydatne?

Co to jest John Cage

Co oznacza CAGE JOHN: kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty dźwiękowe i rytmiczne wyznając zasadę: "cokolwiek czynimy, jest muzyką". Jako pierwszy zastosował fortepian preparowany, stworzył utwory oparte na aleatorycznych działaniach laserowych, wprowadził nowe rozwiązania w notacji muzycznej (tak zwany notacja graficzna). Jego Utwór na dowolny instrument (1952) jest w najwyższym stopniu radykalnym dziełem w muzyce. C. zwrócił uwagę na istotę ciszy w muzyce, nie tylko jako pauzy pomiędzy dźwiękami, ale jako partnera dźwięków. Tworzył pierwsze utwory na taśmę magnetofonową, kompozycje komputerowe i audiowizualne. Zainicjował happening (1948, 1952). Jego twórczość wywarła wielki wpływ na przemiany w muzyce współcz. i na kształtowanie awangardy artystycznej 2. poł. XX w. (między innymi pod wpływem C. tworzyli happeningi Kaprow, Higgins)

Czym jest Cage John znaczenie w Słownik pisownia C .