Czy przydatne?

Co to jest Stylistyczny Błąd

Co oznacza BŁĄD STYLISTYCZNY: niedostosowanie użytego środka jęz. do całości wypowiedzi z racji na jej treść albo formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, na przykład Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za branie udziału w działalności filomatów (zamiast za udział w ); powtórzenia wyrazów i konstrukcji, na przykład Siostra Polinejka - Antygona, która bardzo go kochała, wbrew woli króla pokochała brata; niejednolitość polegająca między innymi wtrącaniu przedmiotów z języka mówionego do wypowiedzi pisemnej, na przykład Szlachta sarmacka była rozrywkowa (zamiast lubiła biesiady)

Czym jest błąd stylistyczny znaczenie w Słownik pisownia B .