Co to jest Stylistyczny błąd

Oceń przydatność:

   

» niedostosowanie użytego środka jęz. do całości wypowiedzi ze względu na jej treść lub formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, np. Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za branie udziału w działalności filomatów (zamiast za udział w ); powtórzenia wyrazów i konstrukcji, np. Siostra Polinejka - Antygona, która bardzo go kochała, wbrew woli króla pokochała brata; niejednolitość polegająca m.in. wtrącaniu elementów z języka mówionego do wypowiedzi pisemnej, np. Szlachta sarmacka była rozrywkowa (zamiast lubiła biesiady).

Inne pojęcia o języku polskim na literę B

Język polski w szkole:

  • neorealizm włoski » kierunek wpowojennej sztuce filmowej, który wywarł wielki wpływ na
  • polichromia » 1) barwne (wielobarwne)malowidło dekoracyjne, zdobiące elementy
  • ekranizacja » przeniesienie na ekran filmowy (lub telewizyjny) utworu lit., odmiana

Co oznacza błąd stylistyczny?

Co to znaczy błąd stylistyczny.