Co to jest Stylistyczny błąd

Czy się przydało?

» niedostosowanie użytego środka jęz. do całości wypowiedzi ze względu na jej treść lub formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, np. Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za branie udziału w działalności filomatów (zamiast za udział w ); powtórzenia wyrazów i konstrukcji, np. Siostra Polinejka - Antygona, która bardzo go kochała, wbrew woli króla pokochała brata; niejednolitość polegająca m.in. wtrącaniu elementów z języka mówionego do wypowiedzi pisemnej, np. Szlachta sarmacka była rozrywkowa (zamiast lubiła biesiady).

Inne pojęcia o języku polskim na literę B

Język polski w szkole:

  • Marino Giambattista » poeta wł., jeden zczołowych przedstawicieli baroku, twórca
  • limeryk » krótki utwór wierszowany ocharakterze okolicznościowej igraszki
  • bard » starocelt. i celt. poeta i pieśniarz, wieszcz; występował w
  • Sęp Szarzyński Mikołaj » poeta przełomu późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant

Co oznacza błąd stylistyczny?

Co to znaczy błąd stylistyczny.