Co to jest Stylistyczny błąd

Czy przydatne?

niedostosowanie użytego środka jęz. do całości wypowiedzi ze względu na jej treść lub formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, np. Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za branie udziału w działalności filomatów (zamiast za udział w ); powtórzenia wyrazów i konstrukcji, np. Siostra Polinejka - Antygona, która bardzo go kochała, wbrew woli króla pokochała brata; niejednolitość polegająca m.in. wtrącaniu elementów z języka mówionego do wypowiedzi pisemnej, np. Szlachta sarmacka była rozrywkowa (zamiast lubiła biesiady).

Inne pojęcia o języku polskim na literę B.

Język polski w szkole:

  • cywilizacja Opis duchową), obejmującą wiedzę, techniczne środki realizacji i kulturę
  • panteizm Opis wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się m.in. wubóstwianiu
  • antecedencja Opis poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest
  • Eurypides Opis sztuki stały się przedmiotem rozważań etycznych i społecznych; twórca
  • Gongora y Argote Luis Opis baroku. Jego twórczość podejmująca tematykę zmienności losów

Co oznacza błąd stylistyczny?

Co to znaczy błąd stylistyczny.

www.Definicja.org 2013-2015 © Działalności w udziału branie za rosji do zesłany został mickiewicz adam np wielosłowność i sformułowań wieloznaczność nich do się zalicza formę lub treść
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.