Czy przydatne?

Co to jest Bibliofil

Co oznacza BIBLIOFIL: miłośnik, znawca, zbieracz książek, zainteresowany cennymi dziełami. Bibliofilstwo stało się szczególnie popularne w XVIII i XIX w. (raczej we Francji). Znanymi b. pol. byli od XVIII w. J.A. Załuski, potem A.K. Czartoryski, E. Raczyński, A.T. Działyński, J.M. Ossoliński, J. Lelewel. Zał. przed II wojną światową w Polsce Towarzystwo Miłośników Książki wydawało czasopisma "Ex Libris" i "Silva Rerum"

Czym jest bibliofil znaczenie w Słownik pisownia B .