Co to jest Bezokolicznik

Czy przydatne?

forma fleks. czasownika, nieokreślona co do kategorii, czasu, osoby, liczby i rodzaju; wykładnikiem morfol. b. jest sufiks fleks. -ć, np. czyta-ć, śpiewa-ć, malowa-ć. B. w jęz. stpol. miał dwa zakończenia: -c od czasowników, których temat zakończony był na spółgł. tylnojęzykową -k lub -g, np. piec, rzec, móc // piek-ę, rzek-ę, mog-ę. To -c wywodzi się z prasłowiań. połączenia -*kti. Drugie zakończenie to -ci ( prasłowiań. -*ti), np. powiedzieci, mieci. Formy te pojawiają się do XV w., np. w Biblii królowej Zofii. B. w polszczyźnie współcz. używany jest jako część czasu przyszłego złożonego, wymiennie z imiesłowem przeszłym, np. będzie malować lub będzie malował; w roli dopełnienia lub podmiotu, często wymiennie z rzeczownikiem odsłownym, np. zaczął malować lub zaczął malowanie; b. w tej roli mogą się tym samym stawać podmiotami zdań lub dopełnieniami w zdaniach, np. miłość wyrażać przystoi każdemu (wyrażanie miłości przystoi każdemu).

Inne pojęcia o języku polskim na literę B.

Język polski w szkole:

  • homonimy Opis różne semantycznie ietymologicznie; np. para (wodna, zakochanych)
  • Diderot Denis Opis sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i
  • porównanie Opis przedmiotów, zjawisk, osób na podstawie podobieństw ich cech, przy
  • Długosz Jan Opis średniowiecza; kanonik krakowski, sekretarz Z. Oleśnickiego (1431-55)
  • proza powojenna Opis węzły sprzeczności pol. prozy powojennej, wyróżnić w niej można (wg

Co oznacza bezokolicznik?

Co to znaczy bezokolicznik.

www.Definicja.org 2013-2015 © Których czasowników od c zakończenia: dwa miał stpol jęz w b malowa ć śpiewa ć czyta ć np ć fleks sufiks jest b morfol wykładnikiem rodzaju
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.