Czy przydatne?

Co to jest Bezokolicznik

Co oznacza BEZOKOLICZNIK: forma fleks. czasownika, nieokreślona co do kategorii, czasu, osoby, liczby i rodzaju; wykładnikiem morfol. b. jest sufiks fleks. -ć, na przykład czyta-ć, śpiewa-ć, malowa-ć. B. w jęz. stpol. miał dwa zakończenia: -c od czasowników, których temat skończony był na spółgł. tylnojęzykową -k albo -g, na przykład piec, rzec, móc // piek-ę, rzek-ę, mog-ę. To -c wywodzi się z prasłowiań. połączenia -*kti. Drugie zakończenie to -ci ( prasłowiań. -*ti), na przykład powiedzieci, mieci. Formy te pojawiają się do XV w., na przykład w Biblii królowej Zofii. B. w polszczyźnie współcz. stosowany jest jako część czasu przyszłego złożonego, wymiennie z imiesłowem przeszłym, na przykład będzie malować albo będzie malował; w roli dopełnienia albo podmiotu, regularnie wymiennie z rzeczownikiem odsłownym, na przykład rozpoczął malować albo rozpoczął malowanie; b. w tej roli mogą się tym samym stawać podmiotami zdań albo dopełnieniami w zdaniach, na przykład miłość wyrażać przystoi każdemu (wyrażanie miłości przystoi każdemu)

Czym jest bezokolicznik znaczenie w Słownik pisownia B .