Co to jest Św clairvaux z bernard

Oceń przydatność:

   

» opat klasztoru cystersów w Clairvaux we Francji; teolog, kaznodzieja, twórca ortodoksyjnej mistyki średniowiecznej - wielkiego prądu intelektualnego różniącego się od scholastyki sposobem dochodzenia do prawd nadprzyrodzonych. W swych przemyśleniach łączył tradycję św. Augustyna z teologią chrześc. wschodniego. Wg B. droga do prawdy ostatecznej, którą utożsamiał z Chrystusem, wiodła przez kontemplację i uczucie. Obrazowo ukazywał ją jako wznoszenie się po stopniach pokory, litości i kontemplacji. Ostatecznym etapem było przeżycie ekstazy - osobistego zjednoczenia jednostki z Bogiem. B. pozostawił potomnym dzieła mistyczne Stopnie pokory i pychy, Kazania na temat Pieśni nad Pieśniami oraz O miłości Boga, w którym objaśnił istotę miłości rozwijającej się w dwóch kierunkach: caritas (miłości duchowej) i cupiditas (cielesnego pożądania). Był również działaczem kośc. i polit., m.in. zał. ponad 60 klasztorów cysterskich oraz doprowadził do zorganizowania II wyprawy krzyżowej.

Inne pojęcia o języku polskim na literę B

Język polski w szkole:

  • Szymanowski Józef » poeta, krytyk lit., uczestnik obiadów czwartkowych, zaprzyjaźniony
  • literatura emigracyjna » tworzona poza granicami kraju; w pol. l.e. były dwa okresy, ich
  • literatura ludowa » zwykle anonimowa twórczość ludu wiejskiego, współtworząca szeroko
  • almanach » 1) publikacja zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z
  • Maj Bronisław » poeta, eseista, krytyk lit., nauczyciel akademicki UJ. Aktor

Co oznacza Bernard z Clairvaux św.?

Co to znaczy Bernard z Clairvaux św..