Czy przydatne?

Co to jest Bajka

Co oznacza BAJKA: gat. narracyjny, opowiadanie fabularne o nieprawdziwej i nieprawdopodobnej treści; przypowieść na temat sytuacji, charakterów, postaw, zwierząt, przyrody; pisana w celu dydaktycznym albo filoz. Dzieli się na b. epigramatyczną (zwięzła, czterowersowa, z morałem, operuje paralelizmem i kontrastem, odwołuje się do intelektu) i narracyjną (dłuższa, z zarysowaną sytuacją, korzysta z pointy, morału, emocjonalnej funkcji języka, najczęściej wiersz sylabiczny). Artystą b. jest legendarny Ezop. Kanon bajki określiło oświecenie, we Francji F. de La Fontaine, w Rosji I.A. Kryłow, w Polsce I. Krasicki, autor Bajek i przypowieści (1779) i Bajek nowych (1803) i S. Trembecki, K. Węgierski, J. Ursyn Niemcewicz, K. Brodziński, A. Naruszewicz. Istnieją również b. ludowe, żyjące w tradycji ustnej, utrwalone w pamięci pokoleń, na przykład Bajka o Rusie, Czechu i Lechu, o Smoku wawelskim; b. dla dzieci, na przykład Tomcio Paluch, Kot w butach, b.
magiczne, na przykład Baśnie polskie

Czym jest bajka znaczenie w Słownik pisownia B .