Co to jest Nova ars

Oceń przydatność:

   

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • Fiedler Arkady » prozaik, reportażysta, podróżnik. Wyprawy w celach naukowych i
  • ateizm » filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w
  • monolog wewnętrzny » fragment tekstu wutworze epickim stanowiący przytoczenie myśli
  • surrealizm » ruch artystyczny zapoczątkowany wlatach 20. XX w. najpierw obejmował

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.