Co to jest Nova ars

Oceń przydatność:

   

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • scenopis » szczegółowe opracowanie scenariusza np. filmowego, TV, opatrzone
  • Huxley Aldous » pisarz ang., debiutował jako poeta symbolista w1916, ale prawdziwy
  • Kieślowski Krzysztof » reżyser filmowy. Rozpoczął swoją karierę jako dokumentalista (do 1975
  • dogmatyzm » bezkrytyczne przyjmowanie poglądów, twierdzeń, koncepcji, systemów
  • religia » stosunek człowieka do różnie pojmowanego sacrum objawiający się w

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.