Co to jest Nova ars

Oceń przydatność:

   

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • oratorstwo » wymowa, gatunek twórczości jęz. obejmujący wypowiedzi przeznaczone do
  • wodewil » lekkie rozrywkowe widowisko sceniczne pokrewne komedii ifarsie
  • antyutopia » utopia negatywna; zwykle utwór fabularny przedstawiający nadmiernie
  • stylistyczne środki językowe » podstawa stylu artystycznego konkretnego lirycznego utworu lit. Wśród
  • Achilles » syn Peleusa i bogini morskiej Tetydy. Matka, chcąc zapewnić mu

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.