Co to jest Nova ars

Oceń przydatność:

   

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • Przypkowski Samuel » poeta, filozof ariański, sekretarz K. i B. Radziwiłów w Prusach
  • miedzioryt » sztych, należy do wklęsłych suchych technik graficznych. Rylcem
  • Kantor Tadeusz » malarz, scenograf, reżyser. Wokresie okupacji stworzył wKrakowie
  • Rzewuski Wacław » poeta dramaturg, twórca magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach
  • poezja pokolenia "bruLionu" » generacja poetów ur. po 1960 r., debiutujących w nowej sytuacji polit

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.