Czy przydatne?

Co to jest Nova Ars

Co oznacza ARS NOVA: znaczy muzykę XIV w.; w momencie tym nastąpił postęp rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, określenie nowych zasad harmonicznych; również postęp świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, między innymi ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zobacz także ars antiqua

Czym jest ars nova znaczenie w Słownik pisownia A .