Co to jest Nova ars

Czy się przydało?

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • mowa pozornie zależna » wypowiedź wformie monologu wewnętrznego ujawniającego myśli istany
  • Karpowicz Tymoteusz » poeta, dramatopisarz, historyk lit., tłumacz, redaktor, profesor
  • Ożóg Jan Bolesław » powieściopisarz, poeta związany zpismem "Okolica Poetów", wraz zS
  • Śliwiak Tadeusz » poeta, autor książek dla dzieci imłodzieży oraz tekstów piosenek
  • poeta » artysta słowa, twórca poezji, sztuki poetyckiej; w tradycji

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.