Co to jest Nova ars

Czy się przydało?

» oznacza muzykę XIV w.; w okresie tym nastąpił rozwój rytmiki, podstaw notacji mensuralnej, sprecyzowanie pojęć konsonansu i dysonansu, ustalenie nowych zasad harmonicznych; także rozwój świeckiej muzyki instrumentalnej; powstały nowe formy muzyczne, m.in. ballada (Francja), rondo, virelai, madrygał i coccia (Włochy); w muzyce kośc. opracowano polifonicznie stałe części mszy. Zob. też ars antiqua.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • Kochanowski Piotr » bratanek Jana, syn Mikołaja, poeta, tłumacz. Na jego losy wpłynęli
  • Dygat Stanisław » prozaik, dramaturg, felietonista i tłumacz. W 1952 rozpoczął
  • sentymentalizm » prąd literacki, jedno zgł. (obok klasycyzmu i rokoka) europ. zjawisk
  • Wilde Oscar » ang. dramaturg, poeta ipowieściopisarz. Samotnik oekstrawaganckim
  • Zamoyski August » rzeźbiarz związany zugrupowaniem krakowskich formistów oraz

Co oznacza ars nova?

Co to znaczy ars nova.