Co to jest Moriendi ars

Czy się przydało?

» sztuka umierania; refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce przez życie, rozwijana głównie przez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit. forma monologu umierającego, który doznaje cierpień i lęków przed czekającym go Sądem Ostatecznym, np. w dialogu Skarga umierającego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • filozofia genezyjska » koncepcja zakładająca duchową istotę wszelkiego istnienia, wg której
  • iloczas » podział głosek lub sylab na wymawiane długo lub krótko, tzn. różniące
  • integracja językowa » scalanie się dialektów wjeden jęz. wspólny, ogólnonarod.; wtaki

Co oznacza ars moriendi?

Co to znaczy ars moriendi.