Czy przydatne?

Co to jest Architektura

Co oznacza ARCHITEKTURA: 1) zdolność kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych ( urbanistyka), osadniczych, miejskich, regionalnych, kształtowania krajobrazu. A. łączy sporo dziedzin i dyscyplin humanistycznych, technicznych i tym podobne i musi stale dostosowywać się do przemian cywilizacyjnych i mierników estetycznych; 2) całość dzieła zrealizowanego w procesie twórczym: a. budowli, a. wnętrza, a. krajobrazu, a. miasta. Integralną część tak rozumianej a. stanowią zdolności techniczne powiązane z realizacją projektu (na przykład wprowadzanie nowych technik, materiałów budowlanych, rozwiązań konstrukcyjnych); 3) przejaw cywilizacji i kultury ludzkości w różnych epokach i na różnych obszarach. Równolegle z postępem sztuki kształtowała się teoria sztuki architektonicznej, rodzaj poetyki architektury; tworzyli ją między innymi Witruwiusz, Villard de Honnecourt, L.B. Alberti, A. Palladio, V. Scamozzi, A.F. Blondel, E. Viollet-le-Duc, Le Corbusier; w Polsce, między innymi S.K. Potocki, P. Aigner, S. Sierakowski

Czym jest architektura znaczenie w Słownik pisownia A .