Co to jest Architektura

Czy się przydało?

» 1) umiejętność kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych ( urbanistyka), osadniczych, miejskich, regionalnych, kształtowania krajobrazu. A. łączy wiele dziedzin i dyscyplin humanistycznych, technicznych itp. i musi stale dostosowywać się do przemian cywilizacyjnych oraz kryteriów estetycznych; 2) całość dzieła zrealizowanego w procesie twórczym: a. budowli, a. wnętrza, a. krajobrazu, a. miasta. Integralną część tak rozumianej a. stanowią umiejętności techniczne związane z realizacją projektu (np. wprowadzanie nowych technik, materiałów budowlanych, rozwiązań konstrukcyjnych); 3) przejaw cywilizacji i kultury ludzkości w różnych epokach i na różnych obszarach. Równolegle z rozwojem sztuki kształtowała się teoria sztuki architektonicznej, rodzaj poetyki architektury; tworzyli ją m.in. Witruwiusz, Villard de Honnecourt, L.B. Alberti, A. Palladio, V. Scamozzi, A.F. Blondel, E. Viollet-le-Duc, Le Corbusier; w Polsce, m.in. S.K. Potocki, P. Aigner, S. Sierakowski.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • dripping » technika malarstwa związana z automatyzmem i przypadkowością
  • Cage John » kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty
  • Hillar Małgorzata » poetka; debiutowała tomikiem poezji Gliniany dzbanek (1957), później
  • Berwiński Ryszard Wincenty » poeta romantyczny, znawca kultury lud. Wielkopolski, słowianofil
  • realizm poetycki w filmie » niezbyt fortunna nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego przez

Co oznacza architektura?

Co to znaczy architektura.