Co to jest Architektura

Czy przydatne?

1) umiejętność kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych ( urbanistyka), osadniczych, miejskich, regionalnych, kształtowania krajobrazu. A. łączy wiele dziedzin i dyscyplin humanistycznych, technicznych itp. i musi stale dostosowywać się do przemian cywilizacyjnych oraz kryteriów estetycznych; 2) całość dzieła zrealizowanego w procesie twórczym: a. budowli, a. wnętrza, a. krajobrazu, a. miasta. Integralną część tak rozumianej a. stanowią umiejętności techniczne związane z realizacją projektu (np. wprowadzanie nowych technik, materiałów budowlanych, rozwiązań konstrukcyjnych); 3) przejaw cywilizacji i kultury ludzkości w różnych epokach i na różnych obszarach. Równolegle z rozwojem sztuki kształtowała się teoria sztuki architektonicznej, rodzaj poetyki architektury; tworzyli ją m.in. Witruwiusz, Villard de Honnecourt, L.B. Alberti, A. Palladio, V. Scamozzi, A.F. Blondel, E. Viollet-le-Duc, Le Corbusier; w Polsce, m.in. S.K. Potocki, P. Aigner, S. Sierakowski.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A.

Język polski w szkole:

  • mitologia Słowian Opis stapianie ich wjedną kulturę świadomości społ. trwa wśród narodów
  • Bogurodzica Opis zabytek językowy, arcydzieło liryki pol. średniowiecza (XIII w.)
  • Plejady Opis śmierci Zeus umieścił na niebie wpostaci gwiazdozbioru
  • synestezja Opis na inne; zjawisko kojarzenia iwzajemnego przenikania się różnych
  • fragmentaryzm Opis wśród pisarzy "Głosu" (G. Ungaletti, V. Cardarelli), odrzucających

Co oznacza architektura?

Co to znaczy architektura.

www.Definicja.org 2013-2015 © Osadniczych urbanistyka przestrzennych układów otoczenia jego budynku kształtowania dotyczy człowieka duchowych i materialnych potrzeb zaspokojenie celu
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.