Co to jest Arabeska

Oceń przydatność:

   

» 1) stylizowany, geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się wśród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i wczesnobizantyjskiej, popularna w sztuce islamu; w Europie stosowana w renesansie, częsta w klasycyzmie; 2) gatunek prozy wprowadzony przez F. Schlegla; utwór nasycony elementami baśniowej fantastyki o ironicznym i humorystycznym stylu oraz zmiennej kompozycji; a. pisali m.in. E.A. Poe, M. Gogol.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • uzus językowy » jedno zkryteriów kultury języka, uwzględniające powszechność
  • antykadencja » intonacja wznosząca w wersie lub wypowiedzeniu pytającym; sygnał
  • action painting » kierunek w sztuce współcz., którego rozkwit przypada na l. 1945-60
  • komunikacja językowa » świadome wzajemne porozumiewanie się ludzi za pomocą systemu znaków

Co oznacza arabeska?

Co to znaczy arabeska.