Co to jest Alegoria

Oceń przydatność:

   

» pojedynczy motyw lub rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, istotne dla interpretacji tego dzieła. A. różni od symbolu jednoznaczność rozumienia treści obrazu, może być ona elementem utworu lit. lub wypełniać go w całości, np. odmiana bajki. W lit. stosowana już w starożytności, np. Prodikosa z Keos (V w. p.n.e.) Herakles na rozdrożu przedstawia dwie piękne kobiety - alegorie Rozkoszy i Cnoty; od średniowiecza obraz kościotrupa z kosą stał się tradycyjną alegorią śmierci, np.
danse macabre, jako środek wyrazu stosowana w renesansie, np. Boska Komedia Dantego czy Kazania sejmowe P. Skargi.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • Hanuszkiewicz Adam » aktor ireżyser, dyrektor Teatru Powszechnego iTeatru Narodowego
  • Vivaldi Antonio » wł. kompozytor iskrzypek. Był jednym znajwybitniejszych twórców
  • Cooper James Fenimore » pisarz amer., twórca romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach
  • Woronicz Jan Paweł » poeta, jezuicki kaznodzieja, orator, członek Tow. Przyjaciół Nauk
  • konkatenacja » konstrukcja wypowiedzi lit. polegająca na powtarzaniu słowa lub

Co oznacza alegoria?

Co to znaczy alegoria.