Co to jest Akapit

Czy się przydało?

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • danse macabre » w lit. średniowiecznej i sztukach plastycznych alegoryczne
  • epifora » figura stylistyczna; polega na powtórzeniu tego samego słowa lub
  • komunikacja językowa » świadome wzajemne porozumiewanie się ludzi za pomocą systemu znaków

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.