Czy przydatne?

Co to jest Akapit

Co oznacza AKAPIT: wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tak zwany wcięcie), w rękopisach, starodrukach regularnie ozdobiony inicjałem; start nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta pomiędzy kolejnymi wcięciami, która stanowi zazwyczaj wyodrębnioną całość treściową, na przykład wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, również we fragmencie referatu, artykułu albo rozdziału w powieści

Czym jest akapit znaczenie w Słownik pisownia A .