Co to jest Akapit

Oceń przydatność:

   

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • Czapski Józef » malarz, eseista, krytyk sztuki, brat M. Czapskiej, absolwent ASP w
  • autorskie kino » artystyczne; teorię a.k. wylansowali krytycy i reżyserzy A. Bazin, F
  • Hus Jan » wybitny czes. reformator rel. i bohater narodowy. W1400 otrzymał

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.