Co to jest Akapit

Czy się przydało?

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • antropomorfizacja » zabieg styl. polegający na przypisywaniu tworom nieożywionym
  • encyklopedia » wydawnictwo informacyjne, dzieło opracowane przez ludzi różnych
  • dramat niesceniczny » odmiana dramatu o swobodnej, luźnej kompozycji, z rozbudowanym
  • Fantin-Latour Henri » malarz franc., przyjaciel impresjonistów, znany przede wszystkim jako
  • słowa-klucze » wyrazy, które pojawiają się znacznie częściej niż inne wjęz

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.