Co to jest Akapit

Czy się przydało?

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • opowieść » narracyjny utwór prozą, pośredni objętościowo między nowelą
  • Barth John » amer. powieściopisarz i eseista; w twórczości odwołuje się do
  • Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa » pisarz jap., przedstawiciel awangardy lit., autor powieści Kobieta z

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.