Co to jest Akapit

Oceń przydatność:

   

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • przerzutnia » figura stylist. polegająca na przeniesieniu części zdania lub wyrazów
  • Słomczyński Maciej » prozaik, tłumacz, autor książek dla dzieci; prawdziwą popularność
  • giganci » synowie Uranosa i Gai, ród olbrzymów, którzy zbuntowali się przeciw

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.