Co to jest Akapit

Oceń przydatność:

   

» wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w pewnej odległości od marginesu; fraza zawarta między kolejnymi wcięciami, która stanowi zwykle wyodrębnioną całość treściową, np. wstęp, rozwinięcie i zakończenie w wypracowaniu szkolnym, także we fragmencie referatu, artykułu lub rozdziału w powieści.

Inne pojęcia o języku polskim na literę A

Język polski w szkole:

  • inicjał » litera rozpoczynająca tekst, rozdział, wyróżniająca się wielkością
  • style literatury » zpunktu widzenia stylistyki ostylu decyduje język. Wyróżniamy s
  • Skarga Piotr, właśc. P. Powęski » pisarz przełomu renesansu ibaroku, mistrz prozy retorycznej
  • akompaniament » partia instrumentalna, niekiedy również wokalna utworu
  • Abelard Pierre » franc. teolog, poeta i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz

Co oznacza akapit?

Co to znaczy akapit.