Czy przydatne?

Co to jest Agnostycyzm

Co oznacza AGNOSTYCYZM: stanowisko filoz. głoszące niemożność poznania rzeczywistości pozazmysłowej; znaczy odrzucenie poznawalności bytów niematerialnych, rezygnację z metafizyki jako edukacji, zwłaszcza zaś uznanie rozumowego poznania Boga za niemożliwe. Częściowy a. głosił już
I. Kant. Do języka filozofii wprowadził ten termin w 1863 r. Th.H. Huxley, uważając, iż poza zasięgiem edukacji leży sfera tego, co niepoznawalne, na przykład pytania dotyczące istnienia Boga. Filozofia chrześc. tłumaczy postawę a. odwołując się na przykład do ST (Mdr 13) i NT (Rz 1,20)

Czym jest agnostycyzm znaczenie w Słownik pisownia A .