Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Abstrakcyjna

Co oznacza ABSTRAKCYJNA SZTUKA: w najszerszym znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii, płaszczyzn, brył, kolorów czy faktury. Znana była już w czasach prehistorycznych, później w Indiach, Chinach, u Celtów, Arabów i wielu innych kulturach. W sztuce współcz. pojawiła się najpierw XX w. (l. 1906-09), zw. abstrakcjonizmem jako konsekwencja zapoczątkowanej w malarstwie europ. 2. poł.
XIX w. stopniowej rezygnacji z wątków tematycznych. W a.sz. odznacza się fundamentalne nurty: a. absolutna, czysta - nic nie wyrażająca oprócz tego, co znaczy; to są współgrające ze sobą przedmioty plastyczne - kształty, barwy, faktura i in. wartości, których sedno jest zawarty we wzajemnych stosunkach; a. geometryczna - operująca formami geometrycznymi ( neoplastycyzm, konstruktywizm, op-art), wywodząca się z intelektualnej sztuki P. Mondriana, ruchu De stijl; a. organiczna, zw. także a. liryczną - będąca ekspresją wrażeń, emocji, doznań, operująca formami nieregularnymi ( informel, taszyzm, action painting)

Czym jest abstrakcyjna sztuka znaczenie w Słownik pisownia A .