Czy przydatne?

Definicja Narodowy Park Ojcowski

Gdzie jest OJCOWSKI PARK NARODOWY Ukoronowaniem starań miłośników przyrody Jury Krakowsko-Częstochowskiej o zachowanie najcenniejszych wartości krajobrazowych Doliny Prądnika było utworzenie w 1956 roku Ojcowskiego Parku Narodowego. To jest najmniejszy park (2145 ha) w Polsce. Prócz zwartego obszaru wzdłuż Doliny Prądnika, OPN chroni przyrodę na stanowisku brzozy ojcowskiej, odkrytej niedaleko Giebułtowa w 1805 roku poprzez Willibalda Bessera i w dwóch pozostałych enklawach koło Smardzowic.12 proc. powierzchni parku objęte jest ochroną ścisłą. Powyżej 70 proc. terenów Ojcowskiego Parku Narodowego stanowią lasy, a 22 proc. - grunty rolne. Na obszarze parku wytyczono 23 km szlaków turystycznych i dwie ścieżki dydaktyczne. Rocznie OPN zwiedza powyżej 400 tys. osób. Zagęszczenie turystów w relacji do obszaru parku jest więc bardzo spore i porównywalne do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapewne ważny wpływ na tę liczbę odwiedzających ma położenie OPN blisko Krakowa i w miarę blisko aglomeracji śląskiej.Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają początków XIX wieku i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas sporo interesujących gatunków roślin i zwierząt i dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Równocześnie w tym samym czasie różni przedsiębiorcy rabunkowo eksploatowali ojcowskie lasy. Przy okazji bezkarnie rozkopywane były namuliska jaskiń, odłamywano nacieki zwane stalaktytami i dokonywano wielu innych zniszczeń.spore zasługi w ochronie przyrody Ojcowa położył właściciel tych dóbr - Jan Zawisza, archeolog-amator, pierwszy badacz miejscowych jaskiń. Wykupem ojcowskich lasów z rąk kupców zajmował się także następny właściciel Ojcowa - Ludwik Krasiński. Firma założona pod koniec XIX w. poprzez Adolfa Dygasińskiego wykupiła zamek w Pieskowej Skale z otaczającym go lasem i skałami. Stanisław Jan Czarnowski założył muzeum regionalne w Ojcowie. Dopiero jednak Państwowa Porada Ochrony Przyrody, na czele której stanął prof. Władysław Szafer, opracowała w 1924 roku monografię Doliny Prądnika i Sąspowskiej.W pracy tej scharakteryzowano środowisko geograficzne okolic Ojcowa i sporządzono plan przyszłego rezerwatu, który prócz ochrony znajdujących się w nim skarbów natury miał służyć nauce i stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.Zamierzenia profesora Szafera i innych przyrodników zostały zrealizowane dopiero w 1956 roku, z chwilą powołania OPN.W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się kilka dolin. Największą jest Dolina Prądnika - najpiękniejsza pośród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość od źródeł w Sułoszowej do Hamerni wynosi ok. 15 km. Dnem doliny płynie potok Prądnik, który pod nazwą Białuchy wpływa do Wisły na Dąbiu w Krakowie. Druga z ojcowskich dolin to Dolina Sąspowska (6 km długości), która „uchodzi" do Doliny Prądnika w centrum Ojcowa. Jest ona bardzo malownicza, pokryta w większości lasem grądowym i bukowym z domieszką jodły. Na stokach Góry Chełmowej rosną bardzo rzadkie w Polsce lasy jaworowe. W Dolinie Sąspowskiej znajduje się dużo jaskiń i liczne skałki jurajskie o fantastycznych kształtach. Najwięcej jaskiń odkryto w Wąwozie Jamki (jaskinię Białą, Pustelnika, Krakowską, Małą w Jamkach, Piętrową, Złodziejską, Zbójecką).Kraina symboliNa przełomie XIX i XX wieku, w czasach kształtowania się krajów narodowych, dziwaczne formy skalne w otoczeniu zamków posłużyły twórcom kultury do powstania specyficznej symboliki. Skałki zyskały „twarze" i nazwy nawiązujące do bohaterów literatury i historii. Jak Maczuga Herkulesa...Jaskinia ŁokietkaNajwiększa grota Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się 125 m ponad dna Doliny Sąspowskiej. Niewątpliwie należy do utworów geologicznie starszych niż jaskinie położone niżej. Jej korytarze mają powyżej 320 m długości i zostały utworzone poprzez wodę w wapieniach jurajskich. Szata naciekowa w Jaskini Łokietka jest, niestety, dość uboga.O sporo ciekawsza wydaje się legenda, wg której w trakcie najazdu Wacława II - króla czeskiego, w grocie miał się ukrywać władca Władysław Łokietek. Nasz król spał na kamiennym łożu w Sypialni, a posiłki przygotowywał we wnęce, zwanej dziś Kuchnią. Okoliczni włościanie przynosili królowi żywność, dostarczając ją małym otworem w stropie. Kluczowe wejście było z kolei zasnute pajęczyną, co efektywnie miało zmylić pogoń.Dziś jaskinię zwiedza powyżej 100 tys. turystów rocznie. Koszty za bilety znacznie zasilają budżet Parku

Czym jest Ojcowski Park Narodowy znaczenie w Słownik geografia O .