Czy przydatne?

Definicja Narodowy park ojcowski

Gdzie jest Ojcowski Park NarodowyUkoronowaniem starań miłośników przyrody Jury Krakowsko-Częstochowskiej o zachowanie najcenniejszych wartości krajobrazowych Doliny Prądnika było utworzenie w 1956 roku Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to najmniejszy park (2145 ha) w Polsce. Oprócz zwartego obszaru wzdłuż Doliny Prądnika, OPN chroni przyrodę na stanowisku brzozy ojcowskiej, odkrytej niedaleko Giebułtowa w 1805 roku przez Willibalda Bessera oraz w dwóch pozostałych enklawach koło Smardzowic.12 procent powierzchni parku objęte jest ochroną ścisłą. Ponad 70 procent terenów Ojcowskiego Parku Narodowego stanowią lasy, a 22 procent - grunty rolne. Na obszarze parku wytyczono 23 km szlaków turystycznych i dwie ścieżki dydaktyczne. Rocznie OPN zwiedza ponad 400 tys. osób. Zagęszczenie turystów w stosunku do obszaru parku jest więc bardzo duże i porównywalne do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapewne istotny wpływ na tę liczbę odwiedzających ma położenie OPN blisko Krakowa i stosunkowo blisko aglomeracji śląskiej.Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają początków XIX wieku i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Jednocześnie w tym samym czasie różni przedsiębiorcy rabunkowo eksploatowali ojcowskie lasy. Przy okazji bezkarnie rozkopywane były namuliska jaskiń, odłamywano nacieki zwane stalaktytami i dokonywano wielu innych zniszczeń.Duże zasługi w ochronie przyrody Ojcowa położył właściciel tych dóbr - Jan Zawisza, archeolog-amator, pierwszy badacz miejscowych jaskiń. Wykupem ojcowskich lasów z rąk kupców zajmował się również kolejny właściciel Ojcowa - Ludwik Krasiński. Spółka założona pod koniec XIX w. przez Adolfa Dygasińskiego wykupiła zamek w Pieskowej Skale z otaczającym go lasem i skałami. Stanisław Jan Czarnowski założył muzeum regionalne w Ojcowie. Dopiero jednak Państwowa Rada Ochrony Przyrody, na czele której stanął profesor Władysław Szafer, opracowała w 1924 roku monografię Doliny Prądnika i Sąspowskiej.W pracy tej scharakteryzowano środowisko geograficzne okolic Ojcowa oraz sporządzono plan przyszłego rezerwatu, który oprócz ochrony znajdujących się w nim skarbów natury miał służyć nauce i stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.Zamierzenia profesora Szafera i innych przyrodników zostały zrealizowane dopiero w 1956 roku, z chwilą powołania OPN.W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się kilka dolin. Największą jest Dolina Prądnika - najpiękniejsza wśród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość od źródeł w Sułoszowej do Hamerni wynosi około 15 km. Dnem doliny płynie potok Prądnik, który pod nazwą Białuchy wpływa do Wisły na Dąbiu w Krakowie. Druga z ojcowskich dolin to Dolina Sąspowska (6 km długości), która „uchodzi" do Doliny Prądnika w centrum Ojcowa. Jest ona bardzo malownicza, pokryta w większości lasem grądowym i bukowym z domieszką jodły. Na stokach Góry Chełmowej rosną bardzo rzadkie w Polsce lasy jaworowe. W Dolinie Sąspowskiej znajduje się sporo jaskiń i liczne skałki jurajskie o fantastycznych kształtach. Najwięcej jaskiń odkryto w Wąwozie Jamki (jaskinię Białą, Pustelnika, Krakowską, Małą w Jamkach, Piętrową, Złodziejską, Zbójecką).Kraina symboliNa przełomie XIX i XX wieku, w czasach kształtowania się państw narodowych, dziwaczne formy skalne w otoczeniu zamków posłużyły twórcom kultury do stworzenia specyficznej symboliki. Skałki zyskały „twarze" i nazwy nawiązujące do bohaterów literatury i historii. Jak Maczuga Herkulesa...Jaskinia ŁokietkaNajwiększa grota Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się 125 m powyżej dna Doliny Sąspowskiej. Niewątpliwie należy do utworów geologicznie starszych niż jaskinie położone niżej. Jej korytarze mają ponad 320 m długości i zostały utworzone przez wodę w wapieniach jurajskich. Szata naciekowa w Jaskini Łokietka jest, niestety, dość uboga.O wiele ciekawsza wydaje się legenda, według której podczas najazdu Wacława II - króla czeskiego, w grocie miał się ukrywać król Władysław Łokietek. Nasz władca spał na kamiennym łożu w Sypialni, a posiłki przygotowywał we wnęce, zwanej dziś Kuchnią. Okoliczni włościanie przynosili królowi żywność, dostarczając ją małym otworem w stropie. Główne wejście było natomiast zasnute pajęczyną, co skutecznie miało zmylić pogoń.Dziś jaskinię zwiedza ponad 100 tys. turystów rocznie. Opłaty za bilety znacząco zasilają budżet Parku.

Pozostałe pojęcia z geografii świata na literę O.