Czy przydatne?

Definicja Narodowy Park Ojcowski

Gdzie jest Ojcowski Park Narodowy: Ukoronowaniem starań miłośników przyrody Jury Krakowsko-Częstochowskiej o zachowanie najcenniejszych wartości krajobrazowych Doliny Prądnika było utworzenie w 1956 roku Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to najmniejszy park (2145 ha) w Polsce. Oprócz zwartego obszaru wzdłuż Doliny Prądnika, OPN chroni przyrodę na stanowisku brzozy ojcowskiej, odkrytej niedaleko Giebułtowa w 1805 roku przez Willibalda Bessera oraz w dwóch pozostałych enklawach koło Smardzowic.12 procent powierzchni parku objęte jest ochroną ścisłą. Ponad 70 procent terenów Ojcowskiego Parku Narodowego stanowią lasy, a 22 procent - grunty rolne. Na obszarze parku wytyczono 23 km szlaków turystycznych i dwie ścieżki dydaktyczne. Rocznie OPN zwiedza ponad 400 tys. osób. Zagęszczenie turystów w stosunku do obszaru parku jest więc bardzo duże i porównywalne do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapewne istotny wpływ na tę liczbę odwiedzających ma położenie OPN blisko Krakowa i stosunkowo blisko aglomeracji śląskiej.Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają początków XIX wieku i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Jednocześnie w tym samym czasie różni przedsiębiorcy rabunkowo eksploatowali ojcowskie lasy. Przy okazji bezkarnie rozkopywane były namuliska jaskiń, odłamywano nacieki zwane stalaktytami i dokonywano wielu innych zniszczeń.Duże zasługi w ochronie przyrody Ojcowa położył właściciel tych dóbr - Jan Zawisza, archeolog-amator, pierwszy badacz miejscowych jaskiń. Wykupem ojcowskich lasów z rąk kupców zajmował się również kolejny właściciel Ojcowa - Ludwik Krasiński. Spółka założona pod koniec XIX w. przez Adolfa Dygasińskiego wykupiła zamek w Pieskowej Skale z otaczającym go lasem i skałami. Stanisław Jan Czarnowski założył muzeum regionalne w Ojcowie. Dopiero jednak Państwowa Rada Ochrony Przyrody, na czele której stanął profesor Władysław Szafer, opracowała w 1924 roku monografię Doliny Prądnika i Sąspowskiej.W pracy tej scharakteryzowano środowisko geograficzne okolic Ojcowa oraz sporządzono plan przyszłego rezerwatu, który oprócz ochrony znajdujących się w nim skarbów natury miał służyć nauce i stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.Zamierzenia profesora Szafera i innych przyrodników zostały zrealizowane dopiero w 1956 roku, z chwilą powołania OPN.W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się kilka dolin. Największą jest Dolina Prądnika - najpiękniejsza wśród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość od źródeł w Sułoszowej do Hamerni wynosi około 15 km. Dnem doliny płynie potok Prądnik, który pod nazwą Białuchy wpływa do Wisły na Dąbiu w Krakowie. Druga z ojcowskich dolin to Dolina Sąspowska (6 km długości), która „uchodzi" do Doliny Prądnika w centrum Ojcowa. Jest ona bardzo malownicza, pokryta w większości lasem grądowym i bukowym z domieszką jodły. Na stokach Góry Chełmowej rosną bardzo rzadkie w Polsce lasy jaworowe. W Dolinie Sąspowskiej znajduje się sporo jaskiń i liczne skałki jurajskie o fantastycznych kształtach. Najwięcej jaskiń odkryto w Wąwozie Jamki (jaskinię Białą, Pustelnika, Krakowską, Małą w Jamkach, Piętrową, Złodziejską, Zbójecką).Kraina symboliNa przełomie XIX i XX wieku, w czasach kształtowania się państw narodowych, dziwaczne formy skalne w otoczeniu zamków posłużyły twórcom kultury do stworzenia specyficznej symboliki. Skałki zyskały „twarze" i nazwy nawiązujące do bohaterów literatury i historii. Jak Maczuga Herkulesa...Jaskinia ŁokietkaNajwiększa grota Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się 125 m powyżej dna Doliny Sąspowskiej. Niewątpliwie należy do utworów geologicznie starszych niż jaskinie położone niżej. Jej korytarze mają ponad 320 m długości i zostały utworzone przez wodę w wapieniach jurajskich. Szata naciekowa w Jaskini Łokietka jest, niestety, dość uboga.O wiele ciekawsza wydaje się legenda, według której podczas najazdu Wacława II - króla czeskiego, w grocie miał się ukrywać król Władysław Łokietek. Nasz władca spał na kamiennym łożu w Sypialni, a posiłki przygotowywał we wnęce, zwanej dziś Kuchnią. Okoliczni włościanie przynosili królowi żywność, dostarczając ją małym otworem w stropie. Główne wejście było natomiast zasnute pajęczyną, co skutecznie miało zmylić pogoń.Dziś jaskinię zwiedza ponad 100 tys. turystów rocznie. Opłaty za bilety znacząco zasilają budżet Parku.

Czym jest Ojcowski Park Narodowy znaczenie w Słownik geografia O .