Gydański półwysep gydański

Czy przydatne?

GYDAŃSKI, PÓŁWYSEP GYDAŃSKI, płw. w Rosji, wysunięty w M. Karskie, między Zat. Obską a Zat. Jenisejską; dł. ok. 400 km, szer. do 400 km; złoża gazu ziemnego; hodowla reniferów.

Pozostałe pojęcia z geografii świata na literę G.

Geografia świata:
  • UME » rz. w pn. Szwecji; dł. 460 km; uchodzi do Zat. Botnickiej
  • BAKOŃSKI, LAS BAKOŃSKI » Bakony; góry na Węgrzech; najwyższe w Średniogórzu Zadunajskim
  • PEACE » rz. w zach. Kanadzie, uważana za źródłowy bieg rz. Mackenzie; dł
  • KOM » Ghom; m. w środk. Iranie, nad rz. Kom; ośr. adm. ostanu Kom; 942
  • SANTANA DO LIVRAMENTO » Livramento; m. w pd. Brazylii (Rio Grande do Sul), przy granicy z

Gdzie leży GYDAŃSKI, PÓŁWYSEP GYDAŃSKI? miejsce

Gdzie się znajduje GYDAŃSKI, PÓŁWYSEP GYDAŃSKI.

www.Definicja.org 2013-2015 © Reniferów hodowla ziemnego gazu złoża km 400 do szer km 400 ok dł jenisejską zat a obską zat między karskie m w wysunięty rosji w płw
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.