Franca

Czy przydatne?

FRANCA, m. w pd.-wsch. Brazylii (stan S?o Paulo); 301 tys. mieszk.; przem. metalowy, elektrotechniczny, skórzany, spożywczy.

Pozostałe pojęcia z geografii świata na literę F.

Geografia świata:
  • UME » rz. w pn. Szwecji; dł. 460 km; uchodzi do Zat. Botnickiej
  • BAKOŃSKI, LAS BAKOŃSKI » Bakony; góry na Węgrzech; najwyższe w Średniogórzu Zadunajskim
  • PEACE » rz. w zach. Kanadzie, uważana za źródłowy bieg rz. Mackenzie; dł
  • KOM » Ghom; m. w środk. Iranie, nad rz. Kom; ośr. adm. ostanu Kom; 942
  • SANTANA DO LIVRAMENTO » Livramento; m. w pd. Brazylii (Rio Grande do Sul), przy granicy z

Gdzie leży FRANCA? miejsce

Gdzie się znajduje FRANCA.

www.Definicja.org 2013-2015 © Spożywczy skórzany elektrotechniczny metalowy przem mieszk tys 301 paulo s. O stan brazylii pd wsch w m
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.