Juárez ciudad

Czy przydatne?

CIUDAD JUÁREZ, m. w Meksyku (Chihuahua), nad Rio Bravo de Norte, naprzeciw amerykańskiego m. El Paso; 1,3 mln mieszk.; port rzeczny i lotniczy; przem. elektrotechniczny, włókienniczy; ośr. turystyczny.

Pozostałe pojęcia z geografii świata na literę C.

Geografia świata:
  • PAU » m. w pd.-zach. Francji (Akwitania), na przedgórzu Pirenejów; 80 tys
  • HEIDENHEIM » m. w Niemczech (Badenia-Wirtembergia), w Jurze Szwabskiej, nad rz
  • NOWOGWINEJSKIE, MORZE NOWOGWINEJSKIE » Morze Bismarcka; część O. Spokojnego, między Nową Gwineą a

Gdzie leży CIUDAD JUÁREZ? miejsce

Gdzie się znajduje CIUDAD JUÁREZ.

www.Definicja.org 2013-2015 © Turystyczny ośr włókienniczy elektrotechniczny przem lotniczy i rzeczny port mieszk mln 1 3 paso el
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.