Motywy literatury

 • Motyw cierpienia w miłości - Motyw cierpienia w miłości: Literatura: Konrad Wallenrod -  A. Mickiewicza Dzieje Tristana i Izoldy Cierpienia młodego Wertera Giaur- G. Byron Opracowanie motywu cierpienia w
 • Motyw axis mundi - Motyw axis mundi: Axis mundi - oś świata, pępek świata. Literatura: Biblia Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Chłopi - W.S.Reymont Sklepy cynamonowe - B.Schulz Nie ma kto pisać do
 • Motyw rodziny - Motyw rodziny: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona - Sofokles Kwiatki świętego Franciszka Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Romeo i
 • Motyw córki - Motyw córki: Literatura: Biblia (losy Lota) Mitologia (mit o Demeter i Korze) Oresteja - Ajschylos Antygona - Sofokles Treny - J. Kochanowski Świętoszek, Skąpiec - Molier Hamlet
 • Motyw śmierci - Motyw śmierci: Literatura: Biblia Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Pieśń o Rolandzie Legenda o świętym Aleksym Legendy arturiańskie Kwiatki świętego Franciszka Boska komedia
 • Motyw nadzieji - Nadzieja: Nadzieja - Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, że to się spełni, urzeczywistni; stan, który towaczyszy dążeniu do celu,ideału, pozwalający
 • Motyw artysty słowa - Motyw artysty słowa: Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża najczęściej poglądy samego autora. Literatura: Biblia (Salomon, król Dawid) Mitologia (śpiew
 • Motyw obłędu - Motyw obłędu: Literatura: Mitologia Iliada -Homer Romantyczność - Adam Mickiewicz Kordian - Juliusz Słowacki Mistrz i Małgorzata - Michaił Bułhakow Opracowanie motyw obłędu: W
 • Motyw ojczyzny - Motyw ojczyzny: Literatura: Rzecz to piękna - Tyrtajos Pieśń o Rolandzie Odprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola - J. Kochanowski Transakcja wojny chocimskiej - W
 • Motyw szlachty - Motyw szlachty: Literatura: Pospolite ruszenie, Wojna chocimska - Wacław Potocki Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Przedwiośnie - Stefan Żeromski
 • Motyw pisarza - Motyw pisarza: Literatura: Biblia Mitologia Poezja dla nie znającej Poezji - Safona Exegi monumentum aere parennius, Non ustitata - Horacy Boska komedia - Dante Alighieri Ku muzom
 • Motyw ojca - Motyw ojca: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona, Król Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Hamlet, Makbet, Król Lear - W
 • Motyw nauki - Motyw nauki: Literatura: Kandyd - Wolter Lalka - Bolesław Prus Faust - Johann Wolfgang Goethe Przydatne cytaty: Nauka to pokarm dla rozumu. - Lew Tołstoj Nauką i pieniędzmi drudzy
 • Motyw piekła i raju - Motyw piekła i raju: Literatura: Boska komedia - Dante Alighieri Nie-boska komedia - Z. Krasiński Opowiadania - T. Borowski Inny świat - G. Herling-Grudziński Przydatne cytaty: W
 • Motyw pokolenia straconego - Pokolenie: Pokolenie - Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost
 • Motyw inteligencji - Motyw inteligencji: Literatura: Lalka -  Bolesław Prus Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz Wesele - Stanisław Wyspiański Ludzie bezdomni - Stefan
 • Motyw historii polskiego domu - Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Noce i dnie - historia polskiego domu: Zobacz także: motyw dworku Szczególne miejsce w polskiej tradycji literackiej i kulturowej zajmuje dworek
 • Motyw pogrzebu - Pogrzeb: Pogrzeb - Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza
 • Motyw cierpienia niezawinionego - Motyw cierpienia niezawionego: Literatura: Biblia - Księga Hioba Lament świętokrzyski Dziady cz. III i IV - Adam Mickiewicz Cierpienia młodego Wertera - Johan Wolfgang Goethe
 • Motyw ogrodu - Motyw ogrodu: Literatura: Biblia (Eden) Mitologia (ogórd Hesperyd) Na lipę – Jan Kochanowski Żywot człowieka poczciwego – Mikołaj Rej Sofiówka - Stanisław Trembecki Ogród nie
 • Motyw przeżyć wewnętrznych bohaterów - Motyw przeżyć wewnętrznych bohaterów: Literatura: Cierpieniach Młodego Wertera - G. Byron Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz Opracowanie motywu przeżyć wewnętrznych bohaterów:
 • Motyw pory roku - Literatura podmiotu: Mit o Demeter i Korze Nie porzucaj nadzieję (pieśń IX) - Jan Kochanowski Chłopi - W. Reymont Deszcz jesienny - Leopold Staff Przedwiośnie - Stefan Żeromski
 • Motyw wolności - Motyw wolności: Literatura: Dziady, cz. III ,Oda do młodości - Adam Mickiewicz Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Oda do wolności - J. Słowacki Wolny najmita  - Maria Konopnicka
 • Motyw odpowiedzialności - Motyw odpowiedzialności: Literatura: Pieśń o Rolandzie Krótka rozprawa między trzema osobami... - Mikołaj Rej Grażyna - Adam Mickiewicz Miłosierdzie gminy - Maria Konopnicka
 • Motyw małej ojczyzny - Motyw małej ojczyzny: Literatura: Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Dolina Issy - Czesław Miłosz Kronika wypadków miłosnych - Tadeusz Konwicki Mała
 • Motyw pracy - Motyw pracy: Literatura: Mitologia Biblia Ludzie bezdomni -  Stefan Żeromski Lalka - Bolesław Prus Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski Tadeusz, Nad Niemnem - Eliza
 • Motyw miłość-śmierć - Miłość i śmierć - W kulturze motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje się od niej
 • Motyw ucieczki - Motyw ucieczki: Literatura: Biblia, np. Sdoma i Gomora Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Król Edyp - Sofokles Eneida - Wergiliusz Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy
 • Motyw anioła - Literatura podmiotu: Biblia (Apokalipsa św. Jana) Mitologia Pieśń o Rolandzie św. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów) Lament świętokrzyski Kronika polska - Gall Anonim
 • Motyw bezdomności - Motyw bezdomności: Literatura: Biblia (Księga Rodzaju) Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Wielki Testament - F.Villon Król Lear, Król
 • Motyw kariery - Motyw kariery: Książki: Dworzanin -  Łukasz Górnicki Dziady cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Lord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan
 • Motyw szatana, diabła - Motyw szatana, diabła: Literatura: motyw diabła
 • Motyw miłość silniejsza niż śmierć - Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trackiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym
 • Motyw czytania literatury - Motyw czytania literatury: Literatura: Hamlet - W.Szekspir Cierpienia młodego Wertera - J.W.Goethe Dziady cz.IV - A.Mickiewicz Kordian - J.Słowacki Latarnik - H.Sienkiewicz Lalka
 • Motyw ucznia i mistrza - Motyw ucznia i mistrza: Literatura: Biblia Legendy arturiańskie Świętoszek - Molier Boska Komedia - Dante Alighieri Dziady cz.IV, Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz Sklepy
 • Motyw jabłka - Motyw jabłka: Literatura: Mitologia Biblia W malinowym chruśniaku - Leśmian O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach - bracia Grimm Przedwiośnie - S. Żeromski Opracowanie motywu
 • Motyw Babilonu, braku porozumienia - Motyw Babilonu, braku porozumienia: Literatura: Biblia Mitologia Iliada - Homer Pieśń o Rolandzie (miasto Saragossa to biblijny Babilon, miasto grzechu) Dzieje Tristana i Izoldy
 • Motyw mesjanizmu - Motyw mesjanizmu: Literatura: Biblia Kordian - Juliusz Słowacki Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Dziady cz. III - A. Mickiewicz Pamiętniki Soplicy - H. Rzewuski
 • Motyw miłości - Motyw miłości: Literatura: Biblia: Miłość boga do człowieka - Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka idealny świat) oraz Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem)
 • Motyw pokory - Motyw pokory: Literatura: Legenda o świętym Aleksym Kwiatki świętego Franciszka Święty Franciszku... - Jan Twardowski Balladyna - J. Słowacki Dziady cz. III - A. Mickiewicz Quo
 • Motyw labiryntu - Motyw labiryntu: Literatura: Mitologia Boska Komedia - Dante Alighieri Treny, Do fraszek - J. Kochanowski Lalka - B .Prus Zbrodnia i kara - F. Dostojewski Proces - Franz Kafka
 • Motyw apokalipsy - Motyw apokalipsy: Literatura podmiotu: Biblia (Apokalipsa - św. Jana) Piosenka o końcu świata, Piosenka o porcelanie, Roki - Cz. Miłosz Mała apokalipsa - T. Konwicki Dies irae
 • Motyw Iliady i Odysei - Motyw Iliady i Odysei: Literatura: Eneida - Wergiliusz, Ulisses - James Joyce Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski Wojna chocimska - W. Potocki Myszeida - I.Krasicki Pan
 • Motyw lekarza - Lekarz: Lekarz - Osoba zawodowo zajmująca się leczeniem (uzdrawianiem), doktor. W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis. Ojciec oddał go pod
 • Motyw emigracji - Motyw emigracji: Literatura: Biblia (wędrówka Izraelitów) Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn
 • Motyw prometejski - Motyw prometejski: Literatura: Mitologia - J. Parandowski (mit o Prometeuszu) Dziady cz. III - A. Mickiewicz Grób Agamemnona - J. Słowacki Ludzie bezdomni - S. Żeromski Stary
 • Motyw poświęcenia, ofiary - Motyw poświęcenia, ofiary: Literatura: Biblia - Miłosierny Samarytanin, poświęcenie się Chrystusa dla ludzkości Mitologi - Prometeusz Iliada, Odyseja - Homer Legenda o św. Aleksym
 • Motyw rewolucji - Motyw rewolucji: Literatura: Oda do młodości – Adam Mickiewicz Uspokojenie – Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński Lalka – Bolesław Prus, Przedwiośnie, Nokturn –
 • Motyw katastrofy - Motyw katastrofy: Literatura: Biblia Mitologia Eneida - Wergiliusz Kazania sejmowe - P. Skarga Nie-boska komedia - Z. Krasiński Lalka - B. Prus Hymn - J. Kasprowicz Ludzie
 • Motyw kot - pies - Kot i pies: Kot i pies - Są zwierzętami domowymi z rodziny ssaków. Wśród psów występują liczne rasy, różne pod względem wyglądu i wielkości. Piesuznawany za przyjaciela człowieka

Motyw w literaturze.

Motywy literackie.