Motywy literatury

 • Motyw pokolenia straconego - Pokolenie:Pokolenie - Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost
 • Motyw axis mundi - Motyw axis mundi:Axis mundi - oś świata, pępek świata.Literatura:BibliaPan Tadeusz - A. MickiewiczChłopi - W.S.ReymontSklepy cynamonowe - B.SchulzNie ma kto pisać do pułkownika
 • Motyw balu - Motyw balu:Literatura:Żona modna - I. KrasickiCierpienia młodego Wertera - J.W.GoetheDziady cz.III, Pan Tadeusz - A.MickiewiczTrzej muszkieterowie - A. DumasOjciec Goriot, Bal w
 • Motyw domu - Motyw domu:Literatura:BibliaMitologia (Hestia)Odyseja - HomerDzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. AleksymKronika polska - Galla AnonimNa dom w Czarnolesie, Pieśń świętojańska o
 • Motyw odjazdu - Odjazd - Opuszczenie miejsca, gdzie się dotychczas przebywało, wyruszenie w drogę, w podróż. Biblia (NT) - Józef uprzedzony przez Anioła we śnie odjechał wraz z Maryją i
 • Motyw umierania i śmierci w średniowiecznej literaturze - Motyw umierania i śmierci w średniowiecznej literaturze: Literatura:Pieśń o Rolandzie Rozmowa Mistrza Polikarpa ze ŚmierciąBoska komedia - Dante Alighieri Opracowanie motywu
 • Motyw pogrzebu - Pogrzeb:Pogrzeb - Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza
 • Motyw grobu, mogiły - Motyw grobu, mogiły:Literatura:Biblia - grób Chrystusa Antygona  -Sofokles ( symboliczny grób Polinejkesa)legenda o Chmielnie (kochankowie pokochani po dwóch rożnych stronach
 • Motyw miłość silniejsza niż śmierć - Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trackiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym
 • Motyw czytania literatury - Motyw czytania literatury:Literatura:Hamlet - W.SzekspirCierpienia młodego Wertera - J.W.GoetheDziady cz.IV - A.MickiewiczKordian - J.SłowackiLatarnik - H.SienkiewiczLalka - B
 • Motyw emigracji - Motyw emigracji:Literatura:Biblia (wędrówka Izraelitów)Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. MickiewiczHymn, Do
 • Motyw samotności - Motyw samotności:Literatura:BibliaMitologiaAntygona, Król Edyp - SofoklesLegenda o świętym AleksymDzieje Tristana i IzoldyBoska komedia - Dante AligheriHamlet, Makbet, Król Lear
 • Motyw ikara - Motyw Ikara:Literatura:Mitologia (Mit o Dedalu i Ikarze)Oda do młodości - A. MickiewiczIkar - J. IwaszkiewiczWciąż o Ikarach głoszą - E. BryllBalon - Adam NaruszewiczPrzed
 • Motyw arki przymierza - Motyw arki przymierza:Zaliczany jest do motywów biblijnych, podobnie motyw apokalipsy.Literatura:Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor
 • Motyw cierpienia w miłości - Motyw cierpienia w miłości: Literatura:Konrad Wallenrod -  A. MickiewiczaDzieje Tristana i IzoldyCierpienia młodego WerteraGiaur- G. ByronOpracowanie motywu cierpienia w miłości:
 • Motyw bezdomności - Motyw bezdomności:Literatura:Biblia (Księga Rodzaju)MitologiaLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyLegenda o św. AleksymWielki Testament - F.VillonKról Lear, Król Henryk IV
 • Motyw szaleństwa - Motyw szaleństwa:Literatura:Mitologia (Herakles)Iliada, Odyseja - HomerKról Edyp - SofoklesDzieje Tristana i IzoldyHamlet, Makbet - W. SzekspirSkąpiec - MolierKról Olch
 • Motyw szatana, diabła - Motyw szatana, diabła:Literatura:motyw diabła
 • Motyw przemijania - Motyw przemijania:Literatura:Biblia (Księga Rodzaju)Wielki Testament - F. VillonO żywocie ludzkim – J. KochanowskiO krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M. Sęp
 • Motyw napoleoński - Motyw napoleoński:Literatura podmiotu:Pan Tadeusz - Adam MickiewiczPopioły - Stefan ŻeromskiLalka - B. PrusH. BalzacK. BrandysT. ŁysiakLiteratura przedmiotu:T. Łubieński, M jak
 • Motyw matki - Motyw matki:Literatura podmiotu:MitologiaBibliaLament świętokrzyskiHamlet, Romeo i Julia - W. SzekspirTreny - J. KochanowskiKazania sejmowe - P. SkargaŚwiętoszek - MolierŚwięta
 • Motyw konfliktu pokoleń - Motyw konfliktu pokoleń:Literatura podmiotu:MitologiaBiblia - opowieść o Dawidzie i AbsalomieAntygona - SofoklesO poezji romantycznej, Dziady cz. IV, Oda do młodości- Adam
 • Motyw diabła - Motyw diabła:Diabeł - Zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany najczęściej na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim
 • Motyw naprawy państwa - Naprawa państwa - Koncepcje zawarte w publicystyce, filozafii i literaturze, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa oraz propozycje zmian. Platon - "Państwo"
 • Motyw samobójstwa - Motyw samobójstwa:Literatura:BibliaMitologiaAntygona, król Edyp - SofoklesRomeo i Julia - W. SzekspirCierpienia młodego Wertera, Faust - J.W. GoetheKonrad Wallenrod - Dziady cz
 • Motyw kariery - Motyw kariery:Książki:Dworzanin -  Łukasz GórnickiDziady cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław PrusLord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan
 • Motyw katastrofizmu - Katastrofizm:Katastrofizm - Pesymistyczne przekonanie o grożącej katastrofie, nieuchronnej zagładzie współczesnego świata i cywilizacji, przede wszystkim kultury europejskiej
 • Motyw miasta - Motyw miasta:Literatura:BibliaMitologiaIliada - HomerDziady cz. III - A. MickiewiczKordian - J. SłowackiOjciec Goriot - H. BalzakLalka, Emancypantki, Faraon - B. PrusZbrodnia i
 • Motyw retrospekcji - Retrospekcja:Retrospekcja (łac. retrospicio, retrospectum = spoglądam w tył) - 1) odwoływanie się do faktów lub stadiów wcześniejszych jakiegoś zjawiska; 2) w utworze epickim jest
 • Motyw autotematyzmu - Motyw autotematyzmu:Przez autotematyzm należy tu rozumieć czynienie autora lub jego twórczości głównym tematem utworu.Literatura:Exegi monumentum, O co poeta prosi Apollina
 • Motyw ojczyzny - Motyw ojczyzny:Literatura:Rzecz to piękna - TyrtajosPieśń o RolandzieOdprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola - J. KochanowskiTransakcja wojny chocimskiej - W
 • Motyw krucjaty - Krucjata (łac.) - Wyprawa krzyżowa, uświęcona przez Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a także inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w celu
 • Motyw marzeń, marzyciela - Motyw marzeń, marzyciela:Literatura:Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze)Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa)Romeo i Julia, Hamlet – W. SzekspirJanko Muzykant – H. SienkiewiczZiemia
 • Motyw jabłka - Motyw jabłka:Literatura:MitologiaBibliaW malinowym chruśniaku - Leśmian O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach - bracia Grimm Przedwiośnie - S. ŻeromskiOpracowanie motywu
 • Motyw przyjaźni - Motyw przyjaźni:Literatura:BibliaMitologiaIliada, Odyseja - HomerPieśń o Rolandzie, Romeo i Julia, Hamlet - W. SzekspirPrzyjaciele - I. KrasickiCierpienia młodego Wertera, Ojciec
 • Motyw miłości - Motyw miłości:Literatura:Biblia: Miłość boga do człowieka - Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka idealny świat) oraz Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem)
 • Motyw wsi - Motyw wsi:Literatura:MitologiaBukoliki, Georgiki, Iliada, Odyseja - HomerSatyra na leniwych chłopówŻywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa - M. RejPieśń świętojańska o sobótce
 • Motyw mesjanizmu - Motyw mesjanizmu:Literatura:BibliaKordian - Juliusz SłowackiKsięgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Dziady cz. III - A. MickiewiczPamiętniki Soplicy - H. RzewuskiPsalmy
 • Motyw starości - Starość:Starość - Wiek podeszły, ostatnie lata życia, na które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec - 1) Człowiek wiekowy, doświadczony,obdarzony
 • Motyw agresji - Motyw agresji:Motyw agresji:Agresja i przemoc to współcześnie zjawiska, które towarzyszą nam każdego dnia - bywa że są traktowane jak rozrywka, której dostarczają nam gry
 • Motyw vanitas, marności - Motyw vanitas, marności:Literatura:Biblia - Księga KoheletaLegenda o świętym AleksymRozmowy Mistrza Polikarpa ze śmierciąO żywocie ludzkim, Na różę, Pieśń IX, XII - J
 • Motyw przeżyć wewnętrznych bohaterów - Motyw przeżyć wewnętrznych bohaterów:Literatura:Cierpieniach Młodego Wertera - G. ByronKonrad Wallenrod - A. MickiewiczOpracowanie motywu przeżyć wewnętrznych bohaterów:
 • Motyw ojca - Motyw ojca:Literatura:BibliaMitologiaIliada, Odyseja - HomerAntygona, Król Edyp - SofoklesDzieje Tristana i IzoldyLegenda o świętym AleksymHamlet, Makbet, Król Lear - W
 • Motyw tańca - Motyw tańca:Literatura:Mitologia (muza tańca Terpsychora)Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pieśń świętojańska o sobótce - J. KochanowskiRomeo i Julia - W. SzekspirŻona modna
 • Motyw roli kobiet - Motyw roli kobiet:Literatura:Antygona - SofoklesBogurodzicaLament świętokrzyskiPan Tadeusz - A. MickiewiczŻona modna - I. KrasickiOpracowanie motywu roli kobiet: Kobieta w
 • Motyw anioła - Literatura podmiotu:Biblia (Apokalipsa św. Jana)MitologiaPieśń o Rolandzieśw. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów)Lament świętokrzyskiKronika polska - Gall AnonimKwiatki św
 • Motyw młodości - Motyw młodości:Literatura:MitologiaŻywot człowieka poczciwego - M. Rej Na młodość - J. Kochanowski Cierpienia młodego Wertera - J.W. GoetheOda do młodości - A. MickiewiczKordian –
 • Motyw obyczajów - Motyw obyczajów:Literatura:MitologiaAntygona - Sofokles Dzieje Tristana i IzoldyLegenda o świętym AleksymPieśń świętojańska o Sobótce - Jan KochanowskiDworzanin polski - Łukasz
 • Motyw różnych postw bohaterów - Motyw różnych postaw literackich bohaterów: Postawy bohaterów literackich:Werteryzm - postawa charakteryzująca się pesymizmem, melancholią, poczuciem wyjątkowego osamotnienia
 • Motyw literatury - Motyw literatury:Literatura:Rozmowa mistrza Polikarpa ze ŚmierciąDziady cz. III - Adam MickiewiczKrzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - Jan KasprowiczTango - Sławomir

Motyw w literaturze.

Motywy literackie.