Motywy literatury

 • Motyw sarmatyzmu - Motyw sarmatyzmu: Literatura: Transakcja wojny chocimskiej - Wacław Potocki Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Powrót posła - Julian Ursyn Niemcewicz Grób Agamemnona - Juliusz
 • Motyw agresji - Motyw agresji: Motyw agresji: Agresja i przemoc to współcześnie zjawiska, które towarzyszą nam każdego dnia - bywa że są traktowane jak rozrywka, której dostarczają nam gry
 • Motyw pieniędzy - Motyw pieniędzy: Literatura: Mitologia Biblia Molier - Skąpiec Kordian - Juliusz Słowacki Lalka - Bolesław Prus Zbrodnia i kara - F. Dostojewski Przydatne cytaty: Dziwne, jak
 • Motyw piękna - Motyw piękna: Literatura: Mitologia Boska komedia - Dante Alighieri Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Fortepian Szopena - Cyprian Kamil Norwid Krzak dzikiej róży w Ciemnych
 • Motyw katastrofy - Motyw katastrofy: Literatura: Biblia Mitologia Eneida - Wergiliusz Kazania sejmowe - P. Skarga Nie-boska komedia - Z. Krasiński Lalka - B. Prus Hymn - J. Kasprowicz Ludzie
 • Motyw teatr mundi - Teatr mundi (teatr świata) - Koncepcja przypisywana Platonowi zakłada, że świat został stworzony przez istotę wyższą (Demiurgosa), która jest jednocześnie reżyserem dziejących się
 • Motyw szaleństwa - Motyw szaleństwa: Literatura: Mitologia (Herakles) Iliada, Odyseja - Homer Król Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Hamlet, Makbet - W. Szekspir Skąpiec - Molier Król Olch
 • Motyw balu - Motyw balu: Literatura: Żona modna - I. Krasicki Cierpienia młodego Wertera - J.W.Goethe Dziady cz.III, Pan Tadeusz - A.Mickiewicz Trzej muszkieterowie - A. Dumas Ojciec Goriot
 • Motyw miłości do ojczyzny - Miłość do ojczyzny: Miłość do ojczyzny - Głębokie przywiązanie do kraju rodzinnego, gotowość poświęcenia się dla niego, patńotyzm. Tyrtajos (Tyrteusz) "Rzecz to piękna" - On
 • Motyw inteligencji - Motyw inteligencji: Literatura: Lalka -  Bolesław Prus Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz Wesele - Stanisław Wyspiański Ludzie bezdomni - Stefan
 • Motyw pokolenia straconego - Pokolenie: Pokolenie - Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost
 • Motyw patriotyzmu - Motyw patriotyzmu: Literatura: Rzecz to piękna - Tyrteusz Pieśń o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. Kochanowski Konrad Wallenrod, Śmierć pułkownika, Reduta
 • Motyw przyjaźni - Motyw przyjaźni: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Pieśń o Rolandzie, Romeo i Julia, Hamlet - W. Szekspir Przyjaciele - I. Krasicki Cierpienia młodego Wertera
 • Motyw listu - List List - Pisemna wypowiedź skierowana do osoby, grupy osób lub instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wraz z zewnętrznym opakowaniem (koperta). List:
 • Motyw buntu - Motyw buntu: Literatura: Biblia (Adam i Ewa, przypowieść o synu marnotrawnym) Mitologia (mit o Prometeuszu) Iliada - Homer Wielki Testament - F,Villon Antygona - Sofokles Hamlet
 • Motyw pracy - Motyw pracy: Literatura: Mitologia Biblia Ludzie bezdomni -  Stefan Żeromski Lalka - Bolesław Prus Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski Tadeusz, Nad Niemnem - Eliza
 • Motyw ogrodu - Motyw ogrodu: Literatura: Biblia (Eden) Mitologia (ogórd Hesperyd) Na lipę – Jan Kochanowski Żywot człowieka poczciwego – Mikołaj Rej Sofiówka - Stanisław Trembecki Ogród nie
 • Motyw genezyjski - Motyw genezyjski Literatura: Pieśń XIX, Pieśń XXV Jan Kochanowski- nawiązanie do toposu stworzenia świata ma charakter argumentacyjny i podkreśla walory artystyczne pieśni. Oda do
 • Motyw powstań narodowych - Motyw powstań narodowych: Literatura: Reduta Ordona - Adam Mickiewicz Kordian, Grób Agamemnona - Juliusz Słowacki Nad Niemnem, Gloria victis - Eliza Orzeszkowa Rozdziobią nas
 • Motyw wyboru - Motyw wyboru: Literatura: Antygona - Sofokles Oresteja - Ajschylos Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Makbet - W. Szekspir Cyd - P. Corneille Konrad Wallenrod - A
 • Motyw Niemców - Motyw Niemców: Literatura: Grażyna, Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz Początek - Andrzej Szczypiorski Film: Pianista - Roman
 • Motyw ojca - Motyw ojca: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona, Król Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Hamlet, Makbet, Król Lear - W
 • Motyw ofiary - Ofiara: Ofiara - człowiek poszkodowany Ofiara - Człowiek poszkodowany, który odczuł złe skutki czegoś, bezradny wobec czegoś, wobec czyjejś przemocy.Biblia (ST) - 1) Abel jest
 • Motyw miasta - Motyw miasta: Literatura: Biblia Mitologia Iliada - Homer Dziady cz. III - A. Mickiewicz Kordian - J. Słowacki Ojciec Goriot - H. Balzak Lalka, Emancypantki, Faraon - B. Prus
 • Motyw odpowiedzialności - Motyw odpowiedzialności: Literatura: Pieśń o Rolandzie Krótka rozprawa między trzema osobami... - Mikołaj Rej Grażyna - Adam Mickiewicz Miłosierdzie gminy - Maria Konopnicka
 • Motyw naprawy państwa - Naprawa państwa - Koncepcje zawarte w publicystyce, filozafii i literaturze, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa oraz propozycje zmian. Platon - "Państwo"
 • Motyw poświęcenia, ofiary - Motyw poświęcenia, ofiary: Literatura: Biblia - Miłosierny Samarytanin, poświęcenie się Chrystusa dla ludzkości Mitologi - Prometeusz Iliada, Odyseja - Homer Legenda o św. Aleksym
 • Motyw mężczyzny - Motyw mężczyzny Literatura podmiotu: Mitologia (mit o Narcyzie, Hrekulesie) Biblia (Księga Rodzaju) Pieśń o Rolnadzie Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Hamlet - W.Szekspir
 • Motyw snu - Motyw snu: Literatura: Biblia (sen faraona o 7 krowach tłustych i chudych) Mitologia (Hypnos,Orfeusz) Pieśń o Rolandzie Sen nocy letniej - W. Szekspir Do snu, Tren XIX (Sen)- J
 • Motyw odjazdu - Odjazd - Opuszczenie miejsca, gdzie się dotychczas przebywało, wyruszenie w drogę, w podróż. Biblia (NT) - Józef uprzedzony przez Anioła we śnie odjechał wraz z Maryją i
 • Motyw krucjaty - Krucjata (łac.) - Wyprawa krzyżowa, uświęcona przez Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a także inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w celu
 • Motyw niewoli - Motyw niewoli: Literatura: Mitologia Odyseja - Homer Biblia Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz
 • Motyw przemijania - Motyw przemijania: Literatura: Biblia (Księga Rodzaju) Wielki Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • Motyw idealizmu, idealisty - Motyw idealizmu, idealisty: Literatura: Mitologia Bukoliki - Wergiliusz Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Kwiatki św. Franciszka kronika polska
 • Motyw miłość-śmierć - Miłość i śmierć - W kulturze motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje się od niej
 • Motyw państwa - Motyw państwa: Literatura: Król Edyp Antygona - Sofokles Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów, Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga O poprawie
 • Motyw miłość silniejsza niż śmierć - Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trackiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym
 • Motyw kobiety - Motyw kobiety: Literatura: Biblia Mitologia Odyseja, Iliada - Homera Antygona - Sofokles Oresteja - Ajschylos O zachowaniu się przy stole - Słota Bogurodzica Legenda o św. Aleksym
 • Motyw rodziny - Motyw rodziny: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona - Sofokles Kwiatki świętego Franciszka Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Romeo i
 • Motyw zagłady - Motyw zagłady: Zagłada stała się typowym dla literatury powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń
 • Motyw niespełnienia marzeń - Dramat niespełnienia ludzkich marzeń. Określ jego przyczyny i konsekwencje analizując wybrane utwory pozytywizmu. Literatura: Lalka - Bolesław Prus Wokulski - romantyk i
 • Motyw męki pańskiej - Motyw męki Pańskiej: Literatura: Żale Matki Boskiej pod krzyżem = Lament Świętokrzyski Żywot Pana Jezu Krysta - Baltazar Opec Hymn świętego Franciszka z Asyżu - Jan Kasprowicz
 • Motyw władzy i władcy - Motyw władzy i władcy: Literatura: Biblia Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Antygona, Król Edyp - Sofokles Pieśń o Rolandzie Dzieje Tristana i Izoldy Kronika polska - Gall Anonim
 • Motyw ucznia i mistrza - Motyw ucznia i mistrza: Literatura: Biblia Legendy arturiańskie Świętoszek - Molier Boska Komedia - Dante Alighieri Dziady cz.IV, Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz Sklepy
 • Motyw ojczyzny - Motyw ojczyzny: Literatura: Rzecz to piękna - Tyrtajos Pieśń o Rolandzie Odprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola - J. Kochanowski Transakcja wojny chocimskiej - W
 • Motyw pielgrzyma, tułacza - Motyw pielgrzyma, tułacza: Literatura: Mitologia Dziady II, Sonety krymskie, Upiór - A. Mickiewicz Kordian, Smutno mi, Boże! - J. Słowacki Pielgrzym - Paulo Coelho Przydatne
 • Motyw retrospekcji - Retrospekcja: Retrospekcja (łac. retrospicio, retrospectum = spoglądam w tył) - 1) odwoływanie się do faktów lub stadiów wcześniejszych jakiegoś zjawiska; 2) w utworze epickim
 • Motyw starości - Starość: Starość - Wiek podeszły, ostatnie lata życia, na które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec - 1) Człowiek wiekowy, doświadczony,obdarzony
 • Motyw wsi - Motyw wsi: Literatura: Mitologia Bukoliki, Georgiki, Iliada, Odyseja - Homer Satyra na leniwych chłopów Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa - M. Rej Pieśń świętojańska o
 • Motyw nieśmiertelności - Motyw nieśmiertelności: Literatura: Biblia, Nowy Testament Mitologia, mit o Prometeuszu, Syzyfie Exegi monumentum - Horacy Ku Muzom, Niezwykłym i nie lada opatrzony piórem, Muza

Motyw w literaturze.

Motywy literackie.