Motywy literatury

 • Motyw domu - Motyw domu:Literatura:BibliaMitologia (Hestia)Odyseja - HomerDzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. AleksymKronika polska - Galla AnonimNa dom w Czarnolesie, Pieśń świętojańska o
 • Motyw miłość-śmierć - Miłość i śmierć - W kulturze motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje się od niej
 • Motyw idealizmu, idealisty - Motyw idealizmu, idealisty:Literatura:MitologiaBukoliki - WergiliuszPieśń o RolandzieLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyKwiatki św. Franciszkakronika polska - Gall
 • Motyw powrotu - Powrót:Powrót - Przybycie do miejsca, w którym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można powracać do rodzinnego
 • Motyw mieszczaństwa - Mieszczaństwo:Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny
 • Motyw diabła - Motyw diabła:Diabeł - Zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany najczęściej na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim
 • Motyw sądu i procesu - Motyw sądu i procesu:Literatura:Antygona - Sofokles Dziady cz. III - Adam MickiewiczDies irae - Jan KasprowiczLord Jim - Joseph Conrad Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński
 • Motyw natury - Motyw natury:Literatura podmiotu:Literatura:MitologiaBibliaBalladyna - J. SłowackiKwiatki świętego FranciszkaŻywot człowieka poczciwego - Mikołaj RejPieśń świętojańska o Sobótce
 • Motyw przemiany - Motyw przemiany:Literatura:BibliaMitologiaPrzemiany - OwidiuszLegenda o świętym AleksymDzieje Tristana i IzoldyRozmowa Mistrza Polikarpa ze śmierciąDo gór i lasów, Treny - J
 • Motyw konfliktu pokoleń - Motyw konfliktu pokoleń:Literatura podmiotu:MitologiaBiblia - opowieść o Dawidzie i AbsalomieAntygona - SofoklesO poezji romantycznej, Dziady cz. IV, Oda do młodości- Adam
 • Motyw krucjaty - Krucjata (łac.) - Wyprawa krzyżowa, uświęcona przez Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a także inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w celu
 • Motyw Polski i Polaków - Motyw Polski i Polaków:Literatura:Kronika polska – Gall AnonimKronika polska – Wincenty Kadłubek Pieśń o spustoszeniu Podola, Odprawa posłów greckich- Jan Kochanowski Krótka
 • Motyw apokalipsy - Motyw apokalipsy:Literatura podmiotu:Biblia (Apokalipsa - św. Jana)Piosenka o końcu świata, Piosenka o porcelanie, Roki - Cz. MiłoszMała apokalipsa - T. KonwickiDies irae, Święty
 • Motyw teatru - Motyw teatru:Literatura:MitologiaO żywocie ludzkim, Człowiek, Boże igrzysko, Nie porzucaj nadzieję, Chcemy sobie by radzić - J. KochanowskiMakbet, Hamlet - W. SzekspirFaust - J.W
 • Motyw lekarza - Lekarz:Lekarz - Osoba zawodowo zajmująca się leczeniem (uzdrawianiem), doktor.W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis. Ojciec oddał go pod
 • Motyw śmierci - Motyw śmierci:Literatura:BibliaMitologiaOdyseja, Iliada - HomerPieśń o RolandzieLegenda o świętym AleksymLegendy arturiańskieKwiatki świętego FranciszkaBoska komedia - Dante
 • Motyw prometejski - Motyw prometejski:Literatura:Mitologia - J. Parandowski (mit o Prometeuszu)Dziady cz. III - A. MickiewiczGrób Agamemnona - J. SłowackiLudzie bezdomni - S. ŻeromskiStary Prometeusz
 • Motyw kosmogoni, stworzenia świata - Motyw kosmogonii, stworzenia świata:Literatura:BibliaMitologiaOda do młodości, Dziady cz. III (Wielka Improwizacja) - A. MickiewiczPieśń XXV - J. KochanowskiOcalony - T
 • Motyw kariery - Motyw kariery:Książki:Dworzanin -  Łukasz GórnickiDziady cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław PrusLord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan
 • Motyw dziecka, dzieciństwa - Literatura podmiotu:Treny - Jan KochanowskiKról Olch – J.W. GoetheDziady cz. II, Pan Tadeusz- Adam MickiewiczTadeusz - E. Orzeszkowa Nie-Boska komedia - Zygmunt KrasińskiAntek
 • Motyw ojca - Motyw ojca:Literatura:BibliaMitologiaIliada, Odyseja - HomerAntygona, Król Edyp - SofoklesDzieje Tristana i IzoldyLegenda o świętym AleksymHamlet, Makbet, Król Lear - W
 • Motyw wolności - Motyw wolności:Literatura:Dziady, cz. III ,Oda do młodości - Adam Mickiewicz Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze)Oda do wolności - J. SłowackiWolny najmita  - Maria Konopnicka Sonet
 • Motyw zagłady - Motyw zagłady:Zagłada stała się typowym dla literatury powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń
 • Motyw pieniędzy - Motyw pieniędzy:Literatura:MitologiaBibliaMolier - SkąpiecKordian - Juliusz SłowackiLalka - Bolesław PrusZbrodnia i kara - F. DostojewskiPrzydatne cytaty:Dziwne, jak wszyscy
 • Motyw pokory - Motyw pokory:Literatura:Legenda o świętym AleksymKwiatki świętego FranciszkaŚwięty Franciszku... - Jan TwardowskiBalladyna - J. SłowackiDziady cz. III - A. MickiewiczQuo Vadis - H
 • Motyw marzeń, marzyciela - Motyw marzeń, marzyciela:Literatura:Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze)Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa)Romeo i Julia, Hamlet – W. SzekspirJanko Muzykant – H. SienkiewiczZiemia
 • Motyw piękna - Motyw piękna:Literatura:MitologiaBoska komedia - Dante AlighieriNie-Boska komedia - Zygmunt KrasińskiFortepian Szopena - Cyprian Kamil NorwidKrzak dzikiej róży w Ciemnych
 • Motyw patriotyzmu - Motyw patriotyzmu:Literatura:Rzecz to piękna - TyrteuszPieśń o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. KochanowskiKonrad Wallenrod, Śmierć pułkownika, Reduta Ordona
 • Motyw przemijania - Motyw przemijania:Literatura:Biblia (Księga Rodzaju)Wielki Testament - F. VillonO żywocie ludzkim – J. KochanowskiO krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M. Sęp
 • Motyw pielgrzyma, tułacza - Motyw pielgrzyma, tułacza:Literatura:MitologiaDziady II, Sonety krymskie, Upiór - A. MickiewiczKordian, Smutno mi, Boże! - J. SłowackiPielgrzym - Paulo CoelhoPrzydatne cytaty:
 • Motyw emigracji - Motyw emigracji:Literatura:Biblia (wędrówka Izraelitów)Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. MickiewiczHymn, Do
 • Motyw tańca - Motyw tańca:Literatura:Mitologia (muza tańca Terpsychora)Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pieśń świętojańska o sobótce - J. KochanowskiRomeo i Julia - W. SzekspirŻona modna
 • Motyw grobu, mogiły - Motyw grobu, mogiły:Literatura:Biblia - grób Chrystusa Antygona  -Sofokles ( symboliczny grób Polinejkesa)legenda o Chmielnie (kochankowie pokochani po dwóch rożnych stronach
 • Motyw arki przymierza - Motyw arki przymierza:Zaliczany jest do motywów biblijnych, podobnie motyw apokalipsy.Literatura:Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor
 • Motyw dworku - Motyw dworku:Literatura:Żywot człowieka poczciwego - Mikołaj RejPamiętniki – J. Ch. PasekŻona modna, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - I. KrasickiŚluby panieńskie, Damy i
 • Motyw Iliady - Motyw Iliady:Literatura:Eneida - WergiliuszOdprawa posłów greckich - J. Kochanowski,Wojna chocimska - W. Potocki,Arkadia - S. TrembeckiPan Tadeusz, Konrad Wallenrod - A
 • Motyw matki - Motyw matki:Literatura podmiotu:MitologiaBibliaLament świętokrzyskiHamlet, Romeo i Julia - W. SzekspirTreny - J. KochanowskiKazania sejmowe - P. SkargaŚwiętoszek - MolierŚwięta
 • Motyw syna - Motyw syna:Literatura:BibliaKról Olch – J.W. GoetheDo Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam MickiewiczNie-Boska komedia - Zygmunt KrasińskiNad Niemnem - E. OrzeszkowaMoralność pani
 • Motyw autotematyzmu - Motyw autotematyzmu:Przez autotematyzm należy tu rozumieć czynienie autora lub jego twórczości głównym tematem utworu.Literatura:Exegi monumentum, O co poeta prosi Apollina
 • Motyw ducha, zjawy - Motyw ducha, zjawy:Literatura:BibliaBoska Komedia - Dante AlighieriDziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Król-Duch - Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia - Zygmunt
 • Motyw nadzieji - Nadzieja:Nadzieja - Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, że to się spełni, urzeczywistni; stan, który towaczyszy dążeniu do celu,ideału, pozwalający
 • Motyw literatury i jej wpływu - Motyw literatury i jej wpływu:Literatura:Satyry - Ignacy Krasicki Dziady cz. IV - Adam Mickiewicz Mistrz i Małgorzata - Michaił BułhakowSyzyfowe prace - Stefan Żeromski Nad
 • Motyw artysty słowa - Motyw artysty słowa:Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża najczęściej poglądy samego autora.Literatura:Biblia (Salomon, król Dawid)Mitologia (śpiew Orfeusza
 • Motyw wyboru - Motyw wyboru:Literatura:Antygona - SofoklesOresteja - AjschylosLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyMakbet - W. SzekspirCyd - P. CorneilleKonrad Wallenrod - A
 • Motyw listu - ListList - Pisemna wypowiedź skierowana do osoby, grupy osób lub instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wraz z zewnętrznym opakowaniem (koperta). List:
 • Motyw kata - Motyw kata:Literatura:BibliaMitologiaOdyseja, Iliada - HomerAntygona - SofoklesOresteja - AjschylosDzieje Tristana i IzoldyDziady cz. III - A. MickiewiczKordian - J. SłowackiNie
 • Motyw Narcyza - Narcyz:Narcyz - W mitologii greckiej syn boga rzeki Kefisos i nimfy Liriope. Piękny młodzieniec wzgardził miłością nimfy Echo, za co został przez Afrodytę ukarany nie dającą się
 • Motyw ojczyzny - Motyw ojczyzny:Literatura:Rzecz to piękna - TyrtajosPieśń o RolandzieOdprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola - J. KochanowskiTransakcja wojny chocimskiej - W
 • Motyw cierpienia niezawinionego - Motyw cierpienia niezawionego:Literatura: Biblia - Księga HiobaLament świętokrzyskiDziady cz. III i IV - Adam MickiewiczCierpienia młodego Wertera - Johan Wolfgang GoetheKordian
 • Motyw męża - Motyw męża:Literatura:BibliaMitologia - mit o rodzie LabdakidówOdyseja - HomerKról Edyp - Sofokles Legenda o św. AleksymPamiętniki - Jan Chryzostom PasekMakbet - Wiliam

Motyw w literaturze.

Motywy literackie.