Pisownia język polski | słownik na W

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Wodewil Definicja muzyczne, taneczne, zrozbudowanym ruchem wspecjalnie zaaranżowanej przestrzeni scenicznej (na przykład monumentalne schody); zbliżony gatunkowo do operetki, zawiera liczne solowe
 • Co to jest Wiktor Woroszylski Definicja wydał między innymi zbiory literaturze Noc Komunarda (1949), Pierwsza linia pokoju (1951), publicystyczne, pełne agitacyjnego patosu ioptymizmu; kolejne jego poematy między
 • Co to jest Wortycyzm Definicja kluczową metodą kompozycyjną w. Nazwę kierunkowi nadał pisarz E. Pound. Zruchem tym związany był między innymi rysownik ifotograf A.L. Coburn
 • Co to jest Polska Literatura Współczesna Definicja czas ukazywało się 20 czasopism, między innymi Sztuka iNaród , Przełom , Płomienie , Droga , Kultura Jutra . W1942 r. ukazały się poetyckie debiuty K.K. Baczyńskiego i T
 • Co to jest Andrzej Wajda Definicja Kanał (1957); start twórczości W. związany ztradycją romantyczną - zarówno z racji na koncepcję, jak itematy. Przedstawiciel Polskiej Szkoły Filmowej (Pokolenie, Kanał, Popiół
 • Co to jest Wallenrodyzm Definicja Mickiewicza Konrad Wallenrod (1828); tragiczny wybór moralny, sposoby działania w imię sumienia czy przeciw sumieniu , wybór nieetyczny (maski zdrady ipodstępu; makiaweliczna
 • Co to jest Warhol Andy, właśc. Andrew Warhola Definicja artu. Początkowo zajmował się grafiką reklamową, odwołując się do massmediów iamer. kultury popularnej tworzył serigraficzne serie powtarzających się wizerunków gwiazd filmowych
 • Co to jest Wątek Definicja zdarzeniem afabułą, która może być jednowątkowa (na przykład wnoweli H. Sienkiewicza Latarnik) albo wielowątkowa (na przykład wepopei A. Mickiewicza Pan Tadeusz). Zdarzenia
 • Co to jest Anton Webern Definicja wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej; artysta punktualizmu (techniki brzmień izolowanych). Początkowo eksponował wartości czysto brzmieniowe, rozbijał jedność struktury melodycznej
 • Co to jest Wedyzm Definicja erą), charakteryzująca się rozbudowanym ceremoniałem ofiarnym związanym zkultem bóstw, będących zantropomorfizowanymi siłami natury izjawisk przyrody. Spore znaczenie kultowe
 • Co to jest Simone Weil Definicja mistycznej, po którym zwróciła się ku myśli chrześc. (1938); zaprzyjaźniona z A. Camusem, który po zgonu autorki doprowadził do wydania jej tekstów. Związana szczególnie
 • Co to jest George Herbert Wells Definicja Niektóre rozmowy zwujaszkiem (1893). Napisał serię utworów fantastycznonaukowych, między innymi słynną powieść Wehikuł czasu (1895) i Wyspa doktora Moreau (1896), Niewidzialny
 • Co to jest Wergiliusz, Publius Vergilius Maro Definicja przed naszą erą) zwane potem Eklogami - zestaw 10 sielanek wzorowanych na Idyllach Teokryta, wktórych umieścił aluzje do osób iwydarzeń współcz.; Georgiki (37-29 przed naszą erą
 • Co to jest Western Definicja Dzikim Zachodzie USA wokresie pionierskim w2. poł. XIX w. Pierwszym filmem fabularnym był niemy Napad na ekspres (1903) E. Portera; w. rozwinął się wlatach 20. XX w.; ogromną
 • Co to jest Józef Weyssenhoff Definicja Dni polityczne (1908), Hetmani (1911), Gromada (1913), Noc iświt (1924), której tematem uczynił stworzenie Legionów Polskich ipierwsze lata niepodległości, Soból ipanna. Cykl
 • Co to jest Patrick White Definicja powieścią Szczęśliwa dolina (1939), następna Żywi iumarli (1941) to społ.-obyczajowa panorama środowiska z angielskiego: inteligencji. Wczasie II wojny światowej W. był oficerem
 • Co to jest Biały Wiersz Definicja posłów greckich J. Kochanowskiego wpieśni oinc.: O białoskrzydła, morska pławaczko, / Wychowanico Idy wysokiej . Kunsztowny, brakuje wnim regularnej powtarzalności, klauzule
 • Co to jest Wierzyński Kazimierz, nazw. pierwotne K. Wirstlein Definicja informacje Literackich iredaktor Kultury (1931-32), członek PAL (od 1938) i członek komitetu redakcyjnego Tygodnika Polskiego wNowym Jorku (1943). Po II wojnie światowej na
 • Co to jest Kadłubkiem Zw Wincenty Definicja biskup krakowski, w1215 brał udział wIV soborze laterańskim, w1218 wstąpił do klasztoru cystersów. Jego dzieło - Chronica Polonorum (Kronika polska) - spisane po łacinie, złożona
 • Co to jest Witruwiusz, Marcus Vitruvius Pollio Definicja wojennych wczasach Juliusza Cezara iOktawiana Augusta. Dzieło W. było wysoko cenione wokresie odrodzenia istanowiło źródło inspiracji dla wielu ówczesnych artystów (na przykład L
 • Co to jest Piotr Wojciechowski Definicja iwpływu kultury, tradycji irozwoju cywilizacji na ludzką świadomość. Debiutował powieścią epistolarną Kamienne pszczoły (1967). Poetyka twórczości W. ma charakter pastiszu różnych
 • Co to jest Wolska Maryla, pseud. Zawrat, D-mol Definicja ogłębokich tradycjach patriotycznych, matka B. Obertyńskiej. Poezję drukowała wlwowskim kwartalniku lit.-artystycznym Lamus iin. Wydała tomiki literaturze, między innymi Thme vari
 • Co to jest William Wordsworth Definicja jezior. Zdzieciństwa wyniósł zachwyt nad swobodą życia wobcowaniu znaturą isympatię do wsi. Własne podróże i kontakty zprzyrodą opisał we inicjalnych poezjach: Wieczorny spacer
 • Co to jest Pantomimy Teatr Wrocławski Definicja twórczej. H. Tomaszewski jest dyrektorem teatru, autorem ireżyserem spektakli, do których inspiracją były dzieła klasyki pol. iobcej, legendy, mity, toposy kulturowe. Początkowo
 • Co to jest Wulgaryzmy Definicja ordynarny, prostacki, oujemnym zabarwieniu emocjonalnym, aktualny wgwarze więziennej, wjęz. środowiska uczniowskiego, subkultur młodzieżowych, na przykład chlej wznacz. pij, żryj
 • Co to jest Wulgata Definicja łaciny, gr., hebr. iaramejskiego (wykonany na polecenie papieża Damazego). Przekład św. Hieronima wiernie oddawał sedno Biblii: wyrażał substancjalną zgodność znatchnionym
 • Co to jest Józef Wybicki Definicja konfederacji barskiej, stworzenia kościuszkowskiego (1794), współorganizator (wraz zgen. J. H. Dąbrowskim) Legionów Polskich wReggio we Włoszech. Dziełem życia W. była Pieśń
 • Co to jest Wycliffe John, także Wiclif lub Wiklef Definicja godności duchowe, lekarz teologii (1372). Wpismach ikazaniach krytykował władze kościelne, stwarzając podstawy do przeciwstawienia się władzy papieskiej wAnglii; był głosicielem
 • Co to jest Wydawnictwo Definicja określonego zakończenia, na przykład seryjne dzieła różnych autorów - różne tytuły, połączone wspólną serią wydawniczą); zbiorowe (tomy, zeszyty różnych autorów owspólnym tytule
 • Co to jest Kazimierz Wyka Definicja idyrektor Instytutu Badań Literackich PAN (1953-70). Debiutował rozprawą Cyprian Norwid, pisarz isztukmistrz (1948), istotne publikacje naukowe W. dotyczyły lit. romantycznej
 • Co to jest Wypowiedzenie Definicja opiera się na dwóch pojęciach uzasadnionych psychologicznie: powiadomienie i treść przedstawieniowa . W. jest definicją nadrzędnym w okolicy zdania irównoważnika, lecz
 • Co to jest Wyrażenie Definicja związek frazeologiczny, wktórym ośrodkiem jest przeważnie rzeczownik, przymiotnik, imiesłów, czasem przysłówek, na przykład Zdolny, lecz leniwy; gejzer intelektu; świeżo malowane
 • Co to jest Winkelriedyzm Definicja bitwie pod Sempach, 1386), który zokrzykiem Droga dla Wolności! skierował wswoją pierś nieprzyjacielskie kopie, tworząc wten sposób wyłom wszeregach wroga, co dało zwycięstwo
 • Co to jest Teatru Reforma Wielka Definicja podłożem był postęp wielu eksperymentalnych scen wEuropie. W1887 A. Antoine otworzył Thtre Libre, aw 1906 r. objął dyrekcję Odeonu, zakładając, iż teatr może być trybuną
 • Co to jest Językowy Wzorzec Definicja naśladowania; funkcję w.j. pełnią intelektualiści, językoznawcy, literaci, dziennikarze, nauczyciele, rodzice; ważny wżyciu codziennym izawodowym, na przykład języku prawników
 • Co to jest Sylabiczny Wiersz Definicja kobiecy wzakończeniu wersu, stały akcent paroksytoniczny iśredniówka wwersach dłuższych niż ośmiogłoskowe. Przeważnie użytkowane rozmiary wersów to: 8-zgłoskowiec, na przykład
 • Co to jest Waganci Definicja Francji zwani goliardami, artysty literaturze świeckiej: okolicznościowej, satyrycznej, miłosnej, biesiadnej. Literatura w. zgromadzona została około 1225 r. wCarmina burana. Inna
 • Co to jest Weber Carl Maria von Definicja Silvana, Turandot, Peter Schmoll, Wolny strzelec; utwory instrumentalne, zwł. fortepianowe, na przykład Zaproszenie do tańca, Konzertstck f-moll i sonaty, wariacje (8 cykli
 • Co to jest Wernisaż Definicja Francji dziennie przed otwarciem wystawy artyści werniksowali (zabezpieczali werniksem, utrwalali) własne obrazy
 • Co to jest Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy Definicja Uczeń J. Stanisławskiego, J. Mehoffera i ojca. Jako malarz ifotograf brał udział wwyprawie B. Malinowskiego na Cejlon ido Australii. Wczasie Iwojny światowej walczył jako oficer
 • Co to jest Henryk Wieniawski Definicja za następcę N. Paganiniego. Jego twórczość kompozytorska ma charakter liryczny, romantyczny iwirtuozowski. Występują wniej akcenty narod., czego efektem są między innymi polonezy
 • Co to jest Stanisław Wyspiański Definicja swą ideę teatru- -świątyni , współpracownik krakowskiego pisma Życie . Wtwórczości plastycznej W. dominują ujęcia dekoracyjno-linearne, co widać wprojektach witraży wawelskich i
 • Co to jest Literackie Wzory Definicja naśladowanie ( mimesis) dobrych wzorów arcydzieł (a więc ich imitację), hierarchię wartości etycznych (jako źródła prawdy, dobra, miłości), filoz. (jako źródła refleksji
 • Co to jest Wolny Wiersz Definicja cechy w.w. to: bezrozmiarowość (zróżnicowana długość wersów), nienumeryczność, brak określonych rygorów rytmicznych (rachunku sylab, stóp, zestrojów akcentowych) inasycenie
 • Co to jest Obrazkowy Wiersz Definicja przedmiotu związanego ztreścią tekstu, zaistniał już wpoezji antycznej, był aktualny wliryce średniowiecza jako carmina figurata, wliryce współcz. stosowali go między innymi G
 • Co to jest Gordyjski Węzeł Definicja złożony wświątyni Zeusa poprzez ojca Midasa, Gordiosa. Zdolność rozwiązania węzła miała przesądzić opanowaniu nad światem Aleksandra Wielkiego, który nie mogąc go rozwiązać
 • Co to jest Sylabotoniczny Wiersz Definicja akcentowanych; jednostką rytmu jest stopa, a więc dwie, trzy albo cztery sylaby zgrupowane wokół jednej sylaby akcentowanej; przeważnie użytkowane stopy to: jamb, na przykład
 • Co to jest Asylabiczny Wiersz Definicja ustalona, istotnym wskaźnikiem zakończeń wersów (klauzuli) były rymy; wiersz intonacyjno-zdaniowy, wktórym podział na wersy przebiegał zgodnie zpodziałem na zdania albo na
 • Co to jest Richard Wagner Definicja kompozycje to opery: Boginki iZakaz miłości. W1843 r. został dyrygentem Opery Królewskiej wDreźnie, gdzie dał się poznać jako doskonały odtwórca utworów L. van Beethovena. Wtym
 • Co to jest Walterskotyzm Definicja ważnym bodźcem również dla pol. powieściopisarstwa hist.: w pisarzu widziano wielkiego animatora przeszłości, wskrzesiciela jej piękna, wzorów szlachetności ipatriotyzmu; model
 • Co to jest Derek Walcott Definicja stara się utrwalić przedmioty kultury Karaibów, dodając do nich pierwiastki amer. ieurop. Na przykładzie niewolnictwa, zagłady Indian amer. iholocaustu Żydów europ. dopatruje się
 • Co to jest Melchior Wańkowicz Definicja korespondent wojenny wbitwie pod Monte Cassino. Po powrocie zemigracji wUSA do Polski (1958) mieszkał itworzył wWarszawie. Debiutował broszurą Ja imoja społeczność (1914) i tomem
 • Co to jest Antoine Jean Watteau Definicja Zafascynowany rodzajowym malarstwem flamandzkim. Malował sceny zcommedii dellarte, na przykład Gilles. Artysta tak zwany fęte galante - sielankowego, dworskiego przedstawienia
 • Co to jest Toniczny Wiersz Definicja równoczesnej zmiennej liczbie sylab i różnym rozmieszczeniu akcentów. Wzorem w.t. jest młodopolski tomik wierszy Księga ubogich J. Kasprowicza, na przykład wstrofie: Umiłowanie ty
 • Co to jest Wernyhora Definicja barskiej, orędownik porozumienia Ukrainy zPolską; również bohater ukraińskich podań ludowych, pieśni, wierzeń. Osobowość profetyczna, która ujawniła się wanonimowym utworze
 • Co to jest Wersyfikacja Definicja zajmujący się wsposób dokładny budową form wierszowych wwypowiedzi lirycznej, rytmicznym uporządkowaniem wersów (układem, miejscem ifunkcją rymów, intonacją, akcentem, klauzulą
 • Co to jest Wharton William, właśc. Albert du Aime Definicja powieścią Ptasiek, wktórej tytułowy bohater ucieka od rzeczywistości wwyimaginowany świat ptaków. To jest swoisty protest autora przeciwko wojnie iprawom rządzącym we współcz
 • Co to jest Rafał Wojaczek Definicja życia wydał 2 tomy literaturze Sezon (1969) iInna bajka (1970). Pośmiertnie wyszły tomy Którego nie było (1970), Nie skończona krucjata (1972), Utwory zgromadzone (1976). Ostatni
 • Co to jest Kajetan Tomasz Węgierski Definicja Nobilium uczeń A. Naruszewicza. Debiutował Mową do Jego Królewskiej Mci (1770). Dziełem życia W. był młodzieńczy poemat heroikomiczny Organy. Poema heroikomiczne wsześciu
 • Co to jest Walt Whitman Definicja niewolnictwu na nowo pozyskanych terytoriach. Zestaw literaturze Źdźbła trawy wydał drukiem w1855. Następne jego edycje uzupełniane irozszerzane ukazywały się wielokrotnie do 1892
 • Co to jest Wiersz Definicja strukturalnych; synonim prozy; utwór oswoistej jęz. kompozycji, wktórej wers (linijka wiersza wyodrębniona intonacyjnie igraficznie) pełni funkcję wierszotwórczą, wykorzystuje
 • Co to jest Worcell Henryk, właśc. Tadeusz Kurtyka Definicja środowiskowo-autobiograficznym, stanowi istotną pozycję wnurcie międzywojennego autentyzmu. Kluczową tematyką powojennej twórczości W. są obserwacje środowiskowe codziennego życia
 • Co to jest Oscar Wilde Definicja końcowe lata spędził we Francji. Debiutował zbiorem Poezje (1881) wstylu skrajnego estetyzmu. Pozycja Zbrodnia lorda Artura Savilea iinne opowiadania ukazała się w1887 r
 • Co to jest Stanisław Witkiewicz Definicja nastrojowe pejzaże tatrzańskie, portrety. Kierownik artystyczny tygodnika Wędrowiec (od 1884), wktórym ogłosił pogląd, iż głównym kryterium dzieła sztuki jest zgodność znaturą
 • Co to jest Józef Wittlin Definicja książkowym był cykl ekspresjonistyczno-pacyfistycznych wierszy Hymny (1920); autor esejów Wojna, pokój idusza poety (1925). Dziełem życia W., które przyniosło mu światową sławę
 • Co to jest Wojtyła Karol, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień Definicja Niedzielny (1933) artykułem Pożegnanie opiekuna. Studia polonistyczne zaczął w1938 r. na UJ. Wl. 1941-45 współtworzył wKrakowie Teatr Rapsodyczny zM. Kotlarczykiem. Autor
 • Co to jest Wokalizm Definicja półsamogłoski zwane jerami: miękki - itwardy - ú, które wjęz. pol. przekształciły się wsamogłoski: twardy zwokalizował się na e, zpoprzedzającą spółgłoską twardą, miękki na e
 • Co to jest Wolterianizm Definicja franc. filozofa ipisarza Voltairea wXVIII w.; fundamentalne wyznaczniki poglądów: krytyka przesądów, fanatyzmu rel., instytucji Kościoła imonarchii absolutnej, refleksja nad
 • Co to jest Paweł Jan Woronicz Definicja wktórych głosił mesjanistyczne idee oposłannictwie narodów słowiańskich, również postawę prowidencjalizmu. Prymas Królestwa Polskiego, który koronował na króla Polski cara
 • Co to jest Wyraz Definicja zdolna do spełniania jakiejś (albo jakichś) funkcji gramatycznej. Może samodzielnie albo wpołączeniu zinnym wyrazem stanowić człon wypowiedzenia albo wypowiedzenie. Termin
 • Co to jest Wywiad Definicja dziennikarza zczłowiekiem reprezentującym własną osobowość albo czyjąś ideę, na przykład w. zpolitykiem, uczonym i tym podobne Złożona jest zcelowo sformułowanych krótkich pytań
 • Co to jest Osobowy Wzór Definicja środowisku istanowiący personifikację ideałów wprocesie autokreacji albo wprocesie wychowania. Cechy w.o. bywają manifestacją odrębności iwyższości przedstawicieli ustalonych

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Wzór Osobowy, Wywiad, Wyraz, Woronicz Jan Paweł, Wolterianizm, Wokalizm, Wojtyła Karol, Pseud. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień, Wittlin Józef co to znaczy.

Słownik Wzór Osobowy, Wywiad, Wyraz, Woronicz Jan Paweł pisownia.