Pisownia język polski | słownik na P

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Lingwistyczna Poezja Definicja lat 60., reprezentowane poprzez M. Białoszewskiego (między innymi Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne wzruszenia), T. Karpowicza (między innymi Znaki równania, W imię
 • Co to jest Tyrtejska Poezja Definicja gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających Spartan w okresie II wojny messeńskiej do nieustępliwej walki w obronie zagrożonej ojczyzny, ze słynnym dystychem
 • Co to jest Wizualna Poezja Definicja naszą erą - ich autorem był Simiasz z Rodos (Jajko, Topór, Skrzydła). Z IV w. przed naszą erą pochodzą wizualne teksty Teokryta (Syringa), Dosiadasa z II w. przed naszą erą
 • Co to jest Językowy Puryzm Definicja jęz. rodzimego, stąd obecność zjawisk jęz. typu: zwis męski - krawat, deszczochron - parasol, gospodarz domu - dozorca, cichostępy - obuwie domowe; p.j. nie uwzględnia zwyczaju
 • Co to jest Protagonista Definicja chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr. deuteros = drugi), a trzeciego tritagonistą (gr. tritos
 • Co to jest Poetyka Definicja Scaligera i tym podobne), której obiektem zainteresowań są formy lit. w swoim rozwoju i ewolucji rodzajów (gatunków, prądów, epok), od antyku do współczesności; p. normatywna
 • Co to jest Palinodia Definicja utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem. Odmiennej treści towarzyszy analogiczna forma (kompozycja, stylistyka i
 • Co to jest Poezja Definicja jest organizacja tekstu, właściwa mowie wiązanej, synonimem tak rozumianej literaturze jest wiersz; 2) etymologicznie: tematyka twórczości artystycznej i zarazem językowej
 • Co to jest Pinakoteka Definicja wstarożytności od V w. przed naszą erą na Akropolu wAtenach, potem także winnych miastach; 2) współcześnie muzeum, nazwa utrzymała się idotyczy na przykład Alte Pinakothek - Stara
 • Co to jest Jan Ignacy Paderewski Definicja wirtuoz zwł. wodtwarzaniu muzyki F. Chopina i jako kompozytor wykorzystujący motywy muzyki ludowej inarod. Skomponował między innymi operę Manru, Symfonię h-moll, Fantazję polską
 • Co to jest Nicolo Paganini Definicja technice gry. Poprzez współczesnych uznawany był za nawiedzonego diabła . Jako kompozytor wykorzystał wswych utworach niespotykane do chwili obecnej wmuzyce skrzypcowej kolekcja
 • Co to jest Józef Pankiewicz Definicja Podkowińskim. Wlatach 1914-23 mieszkał we Francji iHiszpanii; prof. krakowskiej ASP, której filię zał. wParyżu (1925). Początkowo malował obrazy realistyczne, na przykład Targ za
 • Co to jest Panorama Definicja zoddalenia ize wzniesienia; 2) malowidło ogromnych rozmiarów, przedstawiające krajobraz albo scenę batalistyczną, eksponowane na wewnętrznej ścianie okrągłego budynku. Oświetlenie
 • Co to jest Panteon Definicja przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana wRzymie (II w.) na miejscu budowli zIw. przed naszą erą, wzniesionej
 • Co to jest Pantomima Definicja były wpokazach sprawnościowych, wtańcu, wteatrze dramatycznym. Wstarożytnym Rzymie nastąpił rozrost sztuki widowiskowej zużyciem sztuki mimu ( mim). Wnowożytności postęp sztuki
 • Co to jest Parabola Definicja ireakcje bohaterów mają poza jednostkowym ikonkretnym również wymiar uogólniający (na przykład prawdy moralne) odsyłający do uniwersalnych ipowtarzających się sytuacji ludzkiej
 • Co to jest Parafraza Definicja treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą. Ojciec widział mamę rozmawiającą zsąsiadem, wyrażają tę samą treść, lecz
 • Co to jest Jan Parandowski Definicja c. KUL-u(1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Znakomity znawca imiłośnik kultury gr. irzym., własną twórczość poświęcił upowszechnianiu
 • Co to jest Teodor Parnicki Definicja przypadają na lata 30., gdy uznanie zyskał powieścią hist. Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937). Wczasie wojny stworzył Srebrne orły (1944), niejako próbę ustalenia rodowodu
 • Co to jest Partykuła Definicja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego albo uczuciowego. P.są między innymi: no, to, -iż, li, niech, nie, na
 • Co to jest Blaise Pascal Definicja wformie listów - wsporze jansenistów zjezuitami bronił racjonalnego myślenia wgranicach edukacji izasady rozdziału pomiędzy rozumem awiarą. Dziełem życia były słynne Myśli (1670
 • Co to jest Boris Pasternak Definicja zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju. Nękany polit. naciskami był zmuszony odmówić jej przyjęcia
 • Co to jest Pastisz Definicja naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla głównego celu: zabawy lit., jak uczynił to K. Wyka wzbiorze p
 • Co to jest Konstantin Paustowski Definicja krajobrazu wnowym ustroju; okilku pokoleniach dekabrystów jest Opowieść północna (1938); biograficzny charakter mają powieści Izaak Lewitan (1937) iTaras Szewczenko (1939
 • Co to jest Tadeusz Peiper Definicja poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją teorię literaturze, która pseudonimuje emocje, i Tędy (1930), opisujące
 • Co to jest Skrótów Pisownia Definicja wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na przykład jw. - jak wyżej, cdn. - ciąg dalszy nastąpi). Główne
 • Co to jest Krzysztof Penderecki Definicja Hochschule wEssen, zuniwersytetem wYale i zwieloma filharmoniami na całym świecie. Wpoczątkowym okresie twórczości poszukiwał nowych brzmień, na przykład smyczków (Iiren, Kanon
 • Co to jest Penelopa Definicja walczył zTrojańczykami, akolejne 10 powracał do rodzinnej Itaki, wierzyła, iż ujrzy go znowu przy sobie. Zwodziła ubiegających się ojej rękę zalotników dzięki podstępu: przyrzekła
 • Co to jest Personalizm Definicja termin p. pojawił się wdziele franc. filozofa Ch. Renouviera Le Personnalisme (1903), wktórym autor pisał we wstępie: Osoba jako świadomość iwolność jest podstawą wszelkiego
 • Co to jest Perugino, właśc. Pietro Vannucci Definicja Piera della Francesca, A. del Verrocchia wytworzył własny styl będący podsumowaniem wczesnego odrodzenia. Wmalarstwie sztalugowym, na przykład Wizja św. Bernarda, Madonna
 • Co to jest Włodzimierz Perzyński Definicja Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno ukazały się: humoreska Przygody zaziemskie warszawianki (1901
 • Co to jest Stanisław Pigoń Definicja autor między innymi szkicu opobycie wobozie koncentracyjnym Wspominki zobozu Sachsenhausen 1939-40 (1966), pamiętników: ZKomborni wświat (1946), Zprzędziwa pamięci. Urywki
 • Co to jest Harold Pinter Definicja interesuje go problem zagrożenia pojmowanego zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak wątpliwość wypływająca zwłasnej podświadomości; wtwórczości obnaża pozory komunikacji
 • Co to jest Poetycka Piosenka Definicja tekstem słownym jest przeważnie literatura, czasem tekst pisany na zamówienie wykonawcy (na przykład na Zachodzie teksty J. Prverta, B. Viana, A. Ginsberga, B. Dylana; wPolsce: R
 • Co to jest Grzegorz Piramowicz Definicja sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87), członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1800). Propagował patriotyczne
 • Co to jest Plakat Definicja miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ., reklamowy, teatralny, filmowy, artystyczny. Projekt p
 • Co to jest Platonizm Definicja poznania, istnienie bytu wiecznego iniezmiennego, świata idei poznawalnych dzięki rozumu, pośród których najwyższą jest idea Dobra. Nieśmiertelność duszy stanowiła centrum
 • Co to jest Plejada Definicja należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka narodowego wykazuąc, iż pisanie literaturze wjęz. ojczystym
 • Co to jest Plotyn Definicja neoplatonizmu. Twierdził, iż powyżej wszystkim, co jest, istnieje sama jedność, tożsama zDobrem, tzn. boska Jednia, która wyłania zsiebie wg porządku stopni doskonałości trzy
 • Co to jest Władysław Podkowiński Definicja W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo impresjonistyczne, co wpłynęło na dalszą jego twórczość. Tworzył impresjonistyczne pejzaże, sceny rodzajowe (Łubin
 • Co to jest Filozoficzna Poezja Definicja sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy Bytu, Absolutu, na przykład Kartezjusz twierdził, iż myśli głębokie
 • Co to jest Legionowa Poezja Definicja 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna, umowna, określająca całokształt twórczości poetyckiej związanej
 • Co to jest Brulionu Pokolenia Poezja Definicja oficjalnym obiegiem poetyckim; ugrupowanie niezależnych indywidualistów: M. Świetlickiego, K. Koehlera, M. Barana, J. Podsiadły, M. Sendeckiego, A. Sosnowskiego (w prozie O
 • Co to jest poezja Północy i poezja Południa Definicja interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii, ładu, radości, spokoju), płn. regionów Europy, literaturze narodów Północy
 • Co to jest Rewolucyjna Poezja Definicja wiarę w ludzkość; p.r. pojawiła się w XIX w. z inspiracji europ. ruchów rewolucyjnych, przemian polit. i społ.; w najwyższym stopniu znane utwory rewolucyjne: Marsylianka
 • Co to jest Literackie Pokolenie Definicja twórczości, uzyskująca dojrzałość intelektualną w wieku 18-20 lat, włączająca się w ogromne wydarzenia hist. ojczyzny, stąd wspólna przypadek życiowa, świat przeżyć i początek
 • Co to jest Jan Polkowski Definicja Krakowskiej Oficyny Studenckiej (KOS); w l. 1980-81 współzał. niezależnego Wydawnictwa ABC; debiutował w Zapisie (1978). Wydał w drugim obiegu tomiki poetyckie To nie jest
 • Co to jest Roman Pollak Definicja historii pol.-wł. związków kulturalnych, współtwórca Instytutu Kultury Polskiej przy uniwersytecie turyńskim, współorganizator i rektor tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w
 • Co to jest Filmowa Szkoła Polska Definicja trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i diament (1958), Lotna (1959); A. Munka Eroica (1958), Zezowate
 • Co to jest Henrik Pontoppidan Definicja Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za zasadne. Był wrażliwy na niesprawiedliwość socjalną, w jego twórczości
 • Co to jest Art Pop Definicja zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p-a. uważane jest M. Duchampa, a w pierwszej kolejności J
 • Co to jest Porównanie Definicja podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby, niby, albo wyrażeń: podobnie jak, na kształt, podobny, niby i tym podobne, na przykład Tren VI J
 • Co to jest Trumienny Portret Definicja trumny, umieszczany u wezgłowia albo w nogach trumny, a po uroczystościach pogrzebowych zawieszany w krypcie albo w kaplicy kościelnej. P.t. regularnie był malowany opierając się
 • Co to jest Wacław Potocki Definicja cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu romansów: Judyta, Wirginia, Lidia, Syloret, Argenida, o
 • Co to jest Pound Ezra Weston Loomis Definicja postacią kontrowersyjną, ewolucja jego poglądów od pacyfizmu do wł. faszyzmu stała się powodem oskarżenia go o zdradę stanu, od którego ucieczki szukał w lecznicy dla psychicznie
 • Co to jest Nicolas Poussin Definicja początkowo malował na sposób barokowy z ostrym światłocieniem w żywych barwach i wyraźnie zaznaczonym gestem postaci (Porwanie Sabinek); pod wpływem sztuki antyku i Rafaela forma
 • Co to jest Autotematyczna Powieść Definicja pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki: normalna powieść o dziejach podwójnego małżeństwa P. Strumieńskiego
 • Co to jest Dziewcząt Dla Powieść Definicja dydaktycznego (Fnelon), moralnego (Marmontel), sentymentalnego (Richardson), psychologicznego (M. de la Fayette), gdzie dydaktyzm uzależniony był przeważnie od powszechnie
 • Co to jest Gotycka Powieść Definicja Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny Reichstalów), A. Mostowska (Zamek Koniecpolskich). Ślady gotycyzmu
 • Co to jest Historyczna Powieść Definicja przestrzeni. Odznacza ten gatunek kategoria historyczności , na przykład narrator wszechwiedzący, świat przedstawiony wyraża atrybuty określonej epoki, stylizacja języka lit
 • Co to jest Polifoniczna Powieść Definicja lub orkiestrze jest samodzielny i równouprawniony wobec pozostałych. Klasycznym odpowiednikiem p.p. jest Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego (na nowatorstwo konstrukcji wskazał M
 • Co to jest Radiowa Powieść Definicja radiowej), gdzie charakterystyczne są: brak albo ograniczenie roli narratora, brak wyraźnie zarysowanej dramaturgii fabularnej, kompozycja luźna, składająca się z następnych
 • Co to jest Fiction Science Powieść Definicja przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia; projekcja wyobraźni autora, oparta na prognozach współczesnych badań nauk
 • Co to jest Powtórzenie Definicja albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, powiększenia
 • Co to jest Pragmatyzm Definicja Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował instrumentalnie, miała być ona narzędziem działania, stąd głoszona teza, iż o
 • Co to jest Preludium Definicja ustaleniu intonacji muzycznej, potem wstęp instrumentalny do niektórych form muzycznych, na przykład suity, fugi; 2) samodzielna forma instrumentalna oparta na jednolitym motywie
 • Co to jest Preromantyzm Definicja wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu roli natchnienia i wyobraźni artysty i oryginalności dzieła, w
 • Co to jest Twórczy Proces Definicja osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę tworzącą. Po raz pierwszy opisany poprzez fizjologa i fizyka H. von
 • Co to jest Profetyzm Definicja Apokalipsie NT). W lit. europ. p. znalazł odbicie w różnorodnych dziełach prorokujących przyszłość, przeważnie w przełomowych momentach dziejów. Wizji proroczej służyły
 • Co to jest Zbigniew Pronaszko Definicja Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do Włoch, Francji, poznał sztukę prymitywistów włoskich i malarstwo postimpresjonistów (G. Braquea, A. Modiglianiego
 • Co to jest Protestantyzm Definicja bezpośrednio lub pośrednio z reformacji. Termin p. pochodzi od protestu złożonego poprzez luteran na sejmie Rzeszy w Spirze (1529) przeciw katolikom żądającym ograniczenia
 • Co to jest Proteusz Definicja wieszczenia i umiejętność przybierania różnych postaci, w celu uzyskania przepowiedni na przyszłość należało pochwycić go w okresie snu i trzymać tak długo, aż powróci do własnej
 • Co to jest Protorenesans Definicja zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały uczelnie w Rzymie, Padwie, Exeter College w Oksfordzie, uniwersytety w
 • Co to jest Ksawery Pruszyński Definicja w 1928 na łamach tygodnika Czas , znany z krytycznego relacji do rzeczywistości. Przed wojną ukazały się zbiory między innymi Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193? (1932) i
 • Co to jest Przekład Definicja Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu ekwiwalentów znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń, zwrotów i stylu
 • Co to jest Ryszard Przybylski Definicja robotą Dostojewski i przeklęte problemy (1964). Następne prace filologiczne są świadectwem zainteresowania klasycyzmem w kontekstach lit. i hist., między innymi Et in Arcadia ego
 • Co to jest Stanisław Przybyszewski Definicja psychologii jednostki twórczej (1892) przyniosły mu rozgłos i kontakty w środowisku skandalizującej cyganerii Berlina. Od 1898 w Krakowie, redaktor Życia (do upadku pisma w 1900
 • Co to jest Puławy Definicja Lubomirski wg projektu Tylmana z Gameren. Pałac został w dalszym ciągu przebudowany poprzez miejscowego architekta Ch.P. Aignera na polecenie nowych właścicieli Czartoryskich
 • Co to jest Janusz Przymanowski Definicja twórczości ma związek z wojskiem, wojną albo pojedynczymi bitwami, mimo to charakteryzują ją walory przygodowe albo baśniowe, regularnie nadmierny patos, a prawda nie jest jej
 • Co to jest Bibliograficzne Przypisy Definicja zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., ale
 • Co to jest Przysłowie Definicja przykład Co nagle to po diable, Kropla drąży skałę. Z punktu widzenia literaturoznawstwa p. jest najkrótszym utworem lit., arcytreściwym, wyrazistym i wypuentowanym, na przykład
 • Co to jest Przysłówek Definicja gdzie?, kiedy?, skąd?, którędy?, dopóki?, po co?. Z racji na pochodzenie wyróżniamy p. odliczebnikowe z przyrostkami -o, -e), na przykład dwojako, dwukrotnie; p. odprzymiotnikowe
 • Co to jest Psałterz Definicja modlitewniki z ksiąg ST. Pierwsze w lit. pol. przekłady p. pojawiły się w średniowieczu: Psałterz floriański (rękopiśmienny kodeks pergaminowy z 2. poł. XIV w., bogato i pięknie
 • Co to jest Pandory Puszka Definicja poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów sporo darów i puszkę, którą miała dać w posagu temu, kto ją poślubi
 • Co to jest Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki Definicja Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym . W latach 1873-87 drukował między innymi w Kolcach
 • Co to jest Literacka Bibliografia Polska Definicja bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla niewidomych, płyty, filmy, kasety z zapisem słuchowisk
 • Co to jest Piosenka Definicja zbiorowo, ztowarzyszeniem jednego instrumentu albo przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zpunktu widzenia formy muzycznej wyróżniamy na przykład blues, balladę jazzową, ragtime
 • Co to jest Francesco Petrarca Definicja kolejności jako autor różnorodnych dzieł z łaciny, przyjaciel G. Boccaccia. Głównym dziełem napisanym wjęz. ojczystym jest Zestaw pieśni (1330-65) zawierający kilkaset utworów
 • Co to jest Stanisław Piętak Definicja skupionymi wkręgu J. Czechowicza. Debiutował tomem wierszy Alfabet oczu (1935), następne tomiki literaturze to między innymi Legendy dnia inocy (1935), Obłoki wiosenne (1938), Dom
 • Co to jest Jerzy Pilch Definicja współzałożyciel NaGłosu (od 1983), felietonista Tygodnika Powszechnego i Polityki ; autor opowiadań Wyznania artysty pokątnej literatury erotycznej (1988), powieści Lista
 • Co to jest Patriotyczne Pieśni Definicja ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota małych ojczyzn . P.p. występują wróżnych obiegach: oficjalno-uroczystym (ojczyzna - naród - kraj), szkolnym (umiłowany, piękny
 • Co to jest Pandemonium Definicja piekło, sądny dzień, absolutny chaos. WRaju utraconym J. Miltona stolica piekła, miejsce przebywania demonów
 • Co to jest Paremiografia Definicja między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową księgę przysłów (tak zwany Nowy Adelberg, t.1-4, 1969-78), Księgę
 • Co to jest Parodia Definicja styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego, karykaturalnego, na przykład wiersz J. Tuwima Jak Bolesław
 • Co to jest Psalm Definicja chrześcijaństwie, datowany na XI w. (koniec epoki Sędziów) do IV w. przed naszą erą W Starym Testamencie zestaw 150 pieśni lirycznych (hebr. Sefer Tehillim), o bogatej tematyce: p
 • Co to jest Jerzy Putrament Definicja zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w Lublinie i Dziennika Polskiego w Krakowie. Ambasador Polski
 • Co to jest Pasja Definicja nabożeństwo wielkanocne; 4) utwór muzyczny liturgii pasyjnej, którego treścią jest męka Chrystusa; powstała wXII w. wramach chorału gregoriańskiego ibyła związana zmelorecytacją
 • Co to jest Pean Definicja poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana wpatetycznym, wzniosłym stylu na cześć ojczyzny, bohaterów, wpoezji
 • Co to jest Pegaz Definicja poprzez Bellerofonta, któremu ułatwił walkę zChimerą iAmazonkami. P. był błyskawicą ipiorunem Zeusa, uderzeniem kopyt otwierał źródła wgórach Koryntu; 2) Pegasus Peg
 • Co to jest Sergiusz Piasecki Definicja Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach ipolsko-sowieckim pograniczu, pełną autentyzmu inaturalizmu
 • Co to jest Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco P Definicja znacznie wpłynęła na przeobrażenia sztuki współcz. P. miał wybitny warsztat iumiejętności techniczne dotyczące rysunku, grafiki, wielu technik malarskich irzeźby. Kiedy w1900 r
 • Co to jest Pismo Definicja kipu Indian - zespoły sznureczków zwęzełkami wykorzystywane do utrwalenia, zapamiętania, przekazania informacje; aroko - symboliczne listy muszelkowe plemion murzyńskich. Pismo
 • Co to jest Poeta Definicja idealnego p. to pisarz doctus (uczony). Antyczna literatura umieszczała go w kategorii ludzi bogom podobnych , w okolicy herosów, królów, kapłanów i wróżbitów, zwano go boskim
 • Co to jest Plejady Definicja wmitologii gr. 7 córek Atlasa iPlejony, które po zgonu Zeus umieścił na niebie wpostaci gwiazdozbioru
 • Co to jest Liryczny Podmiot Definicja podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza się jego istnienie (może być tylko wsferze możliwości
 • Co to jest Epicki Poemat Definicja utwór wierszowany ofabule skupionej na kluczowym wątku zdarzeniowym, pozbawionej wtrętów epizodycznych, na przykład Grażyna A. Mickiewicza. Zobacz także epos
 • Co to jest Pieśń Definicja przeważnie jako tekst śpiewany przy akompaniamencie muzyki, tańca, regularnie realizowany wraz zchórem. 2) Gatunek literaturze lirycznej ukształtowany pod wpływem chóralnej liryki
 • Co to jest Pieta Definicja wprowadzona do rzeźby imalarstwa wNiemczech na pocz. XIV w. rozpowszechniła się wcałej Europie
 • Co to jest Piktografia Definicja piktogramów), które mogą być znakami przedstawiającymi określone treści, znakami mnemotechnicznymi albo sygnałami
 • Co to jest Paladyn Definicja Karolowi Wielkiemu, których gesty utrwalone zostały wpoematach epickich, takich jak Pieśń oRolandzie czy Orland szalony L. Ariosta
 • Co to jest Pamiętnik Definicja pisano ztrzech perspektyw: źródła historycznego, dokumentu doświadczenia osobistego, swoistej formy twórczości literackiej. Wp. zdarzenia przeważnie relacjonowane są
 • Co to jest Przerzutnia Definicja kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo znaczeniem wypowiedzenia. W lit. pol. po raz pierwszy zastosował p
 • Co to jest Autobiograficzna Powieść Definicja wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora, pełniącego zwykle funkcję narratora; p.a. są między innymi M. Wańkowicza
 • Co to jest Punktualizm Definicja bazuje na całkowitym rozkładzie linii melodycznej i zastąpieniu jej poprzez kolorystyczne plamy dźwiękowe, tworzące punkty barwne utworu
 • Co to jest Polonizm Definicja zastosowaniu wyrazu zwrotu albo konstrukcji składniowej zapożyczonej z języka pol. do innego języka, aktualny szczególnie w ekipie języków wschodniosłowiańskich: ukraińskim, na
 • Co to jest Pleonazm Definicja sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny mrok. Inna nazwa: tautologia. Pojawia się wtekstach przeważnie wwyniku
 • Co to jest Polichromia Definicja przykład sklepienie, ściany), fasady budowli; 2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne, towary z kości słoniowej, szczególnie popularne w sztuce średniowiecznej
 • Co to jest Padwan Definicja która była bardzo popularna wrenesansowej Italii iFrancji; wpol. tradycji znany (XVI iXVII w.) jako nurt anonimowy literaturze mieszczańskiej
 • Co to jest Ulotna Poezja Definicja druczków, pisemek, będące reakcją na aktualne wydarzenia polit. w państwie (na przykład Z. Herberta Bezradność, 1996, o podejrzeniu osoby publicznej o działanie na rzecz obcego
 • Co to jest Posłowie Definicja uwagi o utworze, wiadomości o okolicznościach jego stworzenia, omówienie przekazywane czytelnikom poprzez autora, wydawcę albo inną osobę, umieszczane na końcu publikowanego dzieła
 • Co to jest Powieść Definicja narracyjny, fabularny, wielowątkowy, wszechstronnie prezentujący bohaterów na rozległym tle społ.-obyczajowym albo hist., w ustalonym czasie i przestrzeni. W znaczeniu szerszym
 • Co to jest Rzeka Powieść Definicja poprzez kilka pokoleń, fabuła rozgrywa się na szerokim tle społeczno-obyczajowym. Klasyczne p. rz.: Saga rodu Forsyteów J. Galsworthyego, Buddenbrookowie Th. Manna, Noce i dnie M
 • Co to jest Pozytywizm Definicja Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata przyrody i świata człowieka (monizm przyrodniczy), potrzebę uznania edukacji za jedyne źródło wiedzy ( scjentyzm
 • Co to jest Prowidencjalizm Definicja Epiktet, Seneka), obecna w neoplatonizmie (Plotyn); jedna z ważniejszych idei filozofii chrześc. wyrażającej pogląd, iż Bóg otacza stałą opieką świat poprzez siebie stworzony
 • Co to jest Powojenna Proza Definicja niej można (wg kryterium hist.-literackiego) trzy okresy: lata 1945-55, lit. krajowa realizowała socrealizm jako metodę twórczą, w okolicy niej rozwijała się proza emigracyjna za
 • Co to jest Prozodia Definicja iloczasu, a więc tak zwany prozodycznych właściwości języka; 2) dział językoznawstwa i wersologii, który zajmuje się opisem i metodami artystycznymi ich kształtowania w mowie
 • Co to jest Julian Przyboś Definicja międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny: Póki my żyjemy (1944), Miejsce na Ziemi (1945); po wojnie
 • Co to jest Liryczny Poemat Definicja wktórym podmiot przedstawia swoje doznania irefleksje albo nasycone subiektywną emocjonalnością opisy przyrody, na przykład J. Słowackiego WSzwajcarii
 • Co to jest Panegiryk Definicja wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na
 • Co to jest Andrzej Pronaszko Definicja Syrkusem w tworzeniu eksperymentalnego Teatru Symultanicznego, potem Teatru Ruchomego. W l. 20. i 30. brał czynny udział w dyskusjach i refleksji teoretycznej nad istotą i
 • Co to jest Satyrowy Poemat Definicja znalazłszy się pośród społeczności ludzkiej, poddaje krytyce zaobserwowane niedostatki życia obyczajowego, politycznego i przedstawia wskazówki dotyczące niezbędnych przemian
 • Co to jest Heroikomiczny Poemat Definicja tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie ich żartobliwą heroizację. Początki gatunku sięgają V w. przed
 • Co to jest Plagiat Definicja albo całości, jako wytworu własnego. Autorskie prawa majątkowe chroni prawo autorskie. Zobacz copyright
 • Co to jest Opisowy Poemat Definicja zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce jest Sofiówka S. Trembeckiego iZiemiaństwo polskie K. Koźmiana
 • Co to jest Literacki Historyczno Proces Definicja kulturowych; sposób odbioru dzieł lit. poprzez czytelników w zależności od przemian historycznych, ewolucja, reinterpretacja, przewartościowania, hierarchia wartości, ważności
 • Co to jest Halina Poświatowska Definicja następne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze jedno wspomnienie (1967). Lirykę P. cechuje odwaga w wyrażaniu uczuć, dziedzina miłosna, refleksja
 • Co to jest Parabaza Definicja wystąpienie przewodzącego chórowi koryfeusza ipieśni chóru. Treść p. nie dotyczyła tematyki przedstawienia, regularnie miała charakter satyryczno-polit. P. może także oznaczać
 • Co to jest Powiastka Definicja charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W lit. występują różne odmiany tego gatunku, między innymi p. fantastyczna, p. erotyczna, p. moralna i upowszechniona w
 • Co to jest Paradoks Definicja nieoczekiwaną prawdę filozoficzną, moralną, psychologiczną. Paradoksem jest oksymoron, może być także błyskotliwy aforyzm, na przykład Nasza niewiedza sięga coraz dalszych światów
 • Co to jest Paradygmat Definicja przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków); terminem tym ustala się najczęściej pełne szeregi
 • Co to jest Charles Perrault Definicja konieczność pisania wjęz. narodowym. Słynny wlit. światowej w pierwszej kolejności jako autor zbioru baśni ipowiastek dla dzieci Bajki Babci Gąski (1697), pośród nich Czerwony
 • Co to jest Pamflet Definicja instytucje, środowiska socjalne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień, satyryczny charakter wypowiedzi. Bywa uprawiany wczasach ogromnych
 • Co to jest Panteizm Definicja między innymi wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych formach iodmianach: wg Plotyna ineoplatoników świat wyłoniony
 • Co to jest Odcinkach W Powieść Definicja miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we Francji, później w Polsce - pierwszą p.w o. był Listopad H
 • Co to jest Paszkwil Definicja oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu publicystycznego albo szkicu. Nazwa pochodzi od nazwiska rzymskiego szewca
 • Co to jest Francis Picabia Definicja dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391 . Uczestniczył wakcjach dadaistycznych wZurychu iParyżu; tworzył prowokacyjne, dowcipne, mechanistyczne obrazy
 • Co to jest Prozą Poemat Definicja kompozycją irytmiką, kunsztownym słownictwem i bogactwem metaforyki. Pierwsze utwory tego gatunku powstały wromantyzmie franc., na przykład Nocny Kasper A. Bertranda, postęp
 • Co to jest Palatalizacja Definicja przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze wokresie wspólnoty prasłowiańskiej. Spółgłoski te wsąsiedztwie samogłosek
 • Co to jest Palindrom Definicja Rodzaj słownej igraszki znanej już wantyku, której przypisywano niekiedy sedno magiczny, na przykład kajak; sawanna na was [czeka]. Sporo przykładów znajduje się wPegazie dęba J
 • Co to jest Paralelizm Definicja formalnym albo znaczeniowym powtarzalnych, podobnie zbudowanych, równorzędnych. Wyróżniamy p. składniowy (układ zdań opodobnej budowie gramatycznej, na przykład wsonecie J. M
 • Co to jest Chryzostom Jan Pasek Definicja jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii, pod Moskwą, po powrocie do Polski (od 1667) wiódł żywot ziemianina. Autor
 • Co to jest S Janusz Pasierb Definicja Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy ostatnie (1980), Zdejmowanie pieczęci (1982), Wita mnie lęk
 • Co to jest Dydaktyczny Poemat Definicja jak iopisowych. Cechy tego gatunku lit. dydaktycznej zawiera poemat filozoficzny i tak zwany literatura traktatowa, na przykład Cz. Miłosza Traktat moralny. Artystą p.d. był gr
 • Co to jest Paronomazja Definicja Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej Karolinie korale koloru koralowego), sloganach (na przykład Słowa uczą, gesty pociągają
 • Co to jest Postimpresjonizm Definicja charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił dyscyplinę kompozycji i konstrukcji formy obrazu; H
 • Co to jest Aleksander Lub Parys Definicja zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane iwychowane. Jako piękny młodzieniec był sędzią wsporze Hery, Ateny
 • Co to jest Partout Passe Definicja 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) na przykład na koncerty, do kina; 2) karton stanowiący oprawę na przykład rysunku, grafiki, fotografii
 • Co to jest Performance Definicja nie jest zjawiskiem jednorodnym. P. jest wydarzeniem jednorazowym (bez prób), opiera się na skupieniu, precyzji działań kierującego. Jest skierowany do wewnątrz, nie ma nic zgry
 • Co to jest Polonika Definicja jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu muzeach świata, na przykład Muzeum Polskie w Raperswilu w
 • Co to jest Nonsense Pure Definicja nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach polemiczno-satyrycznych, szczególnego znaczenia nabrał w koncepcjach
 • Co to jest Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, 1o v. Bzowska Definicja Wmiędzywojniu związana zkręgiem pisarzy Skamandra. Debiutowała tomem poetyckim Niebieskie migdały (1922), pośród cenionych tomików na uwagę zasługują między innymi Różowa magia
 • Co to jest Octavio Paz Definicja wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym poprzez autora jest rola poety ijego słów wprzekształcaniu
 • Co to jest Club Pen Definicja zbliżenia kulturalnego narodów, należą do niej pisarze różnych narodowości iprzekonań. Polski oddział P.C. powstał zinicjatywy S. Żeromskiego (1924), sporo lat przewodniczył jego
 • Co to jest Literacka Historyczno Periodyzacja Definicja epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje: epoka literacka, moment literacki, prąd literacki, przełom literacki
 • Co to jest Dygresyjny Poemat Definicja iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde Haroldzie i wDon Juanie. P.d. jest rozbudowanym utworem
 • Co to jest Kluczem Z Powieść Definicja nazwami, na przykład w powieściach J. Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (walka o władzę generalicji i części piłsudczyków), Czarne skrzydła, Mateusz Bigda; powieść Z
 • Co to jest Percepcja Definicja spostrzeganie. P.dzieła sztuki - złożony mechanizm poznawczy opierający na odzwierciedleniu w wyniku zewnętrznych bodźców poprzez człowieka elementów, mechanizmów, dźwięków
 • Co to jest Personifikacja Definicja abstrakcyjnych wpostaci osobowej. Wlit. średniowiecza regularnie posługiwano się p. wprzedstawianiu wizerunku zgonu, na przykład Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 • Co to jest Literatury Akademia Polska Definicja artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka, literatury i kultury, przyznawała nagrody lit. (Wawrzyn Akademicki i Nagroda PAL dla Młodych), wyróżnienia i
 • Co to jest Perspektywa Definicja ogólną ocenę faktów. 2) Wmalarstwie: metoda umożliwiająca przełożenie postrzeganego trójwymiarowego świata na dwuwymiarowy obraz. Grecy stosowali p. odwróconą polegającą na tym
 • Co to jest Peryfraza Definicja charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności stylu, miewa także charakter aluzji, poetyckiej
 • Co to jest Filozoficzny Poemat Definicja upowszechniony wlit. starożytnej, między innymi wGrecji dzieło Ksenofanesa zKolofonu Oprzyrodzie, wRzymie Lukrecjusza Onaturze rzeczy
 • Co to jest Luigi Pirandello Definicja demaskowanie zmienności natury ludzkiej. Wg niego osobowość człowieka zależy od okoliczności, zatem nie może być stała, ahipokryzja irelatywizm naznaczają relacje pomiędzy ludźmi
 • Co to jest Camille Pissarro Definicja Początkowo tworzył pod wpływem J. B. Corota, prace J. A. Ingresa ukształtowały jego akademizm , atwórczość J. Turnera i J. Constablea fascynowała go siłą wyrazu. Sam znacznie
 • Co to jest Poetyzmy Definicja powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne); do p. semantycznych należą na przykład nazwy zjawisk przyrody
 • Co to jest Andrea Pozzo Definicja iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi, Jezuitów w Wiedniu, bibliotece uniwersyteckiej i pałacu Liechtenstein w Wiedniu
 • Co to jest Platon Definicja Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja omądrości-rozwadze, właściwej piękności duszy, Laches - dialog
 • Co to jest Podmiot Definicja definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo którym przypisuje się jakieś cechy (Adaś jest dzielny
 • Co to jest Arkadyjska Poezja Definicja wiosny, krainy pasterzy i myśliwych, żyjących w pełnej harmonii z przyrodą, która z arkadyjskiego mitu uczyniła receptę na życie szczęśliwe. W liryce europ.: bukoliki Teokryta, IV
 • Co to jest Polski Przegłos Definicja uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat) pośredniej pomiędzy e i a w samogłoskę a i samogłoski e pochodzącej z
 • Co to jest Literacki Prąd Definicja przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji zadań i celów twórczości lit. wykonywanych w różnych poetykach
 • Co to jest Podanie Definicja historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik Ondraszek), tematami lokalnymi (śpiący rycerze, bazyliszek, złota kaczka
 • Co to jest Allan Edgar Poe Definicja jako pisarz, w dalszym ciągu wydał nowelę Opowieść Artura Gordona Pyma zNantucket (1838) ifantastyczno-sensacyjne opowiadania opublikowane wzbiorze Opowieści groteskowo-arabeskowe
 • Co to jest Komputerowa Poezja Definicja sztuczny poprzez adekwatnie zaprogramowany komputer. Na wejściu procesu twórczego znajduje się tu pewien zasób słów i zbiór reguł składniowych dotyczących rymowania; produktami
 • Co to jest Jackson Pollock Definicja wychlapywaniu farby prosto na rozpięte na ścianie albo leżące na podłodze płótno; do malowania używał kijów, noży, kielni, farby zmieszanej z piaskiem i zmielonym szkłem. Wg
 • Co to jest Thomas Pynchon Definicja realizmu i fantastyki, wiele w niej mistyfikacji lit. i parodii. Zamierzeniem autora jest odtworzenie chaosu i absurdu współcz. egzystencji. Jego majątek stanowią między innymi
 • Co to jest Maryjna Poezja Definicja tożsamości narod. wielu pokoleń Polaków pośrodku wieków; od bibl. hymnu Magnificat, średniowiecznej Bogurodzicy i sekwencji Stabat Mater Dolorosa, po wiersze współcz. pisarzy, na
 • Co to jest Metafizyczna Poezja Definicja Traherne, R. Crashaw, G. Herbert, H. Vaughan. Związani ze światopoglądem chrześc. i postawą żarliwej wiary, modlitwy, tworzyli poezję intelektualną wyrosłą z europ. barokowego
 • Co to jest Wojennego Stanu Poezja Definicja Krynicki, Z. Herbert, A. Zagajewski, L. Herbst, J. Polkowski, A. Pawlak, L. Szaruga, L. Budrewicz, T. Jastrun, wiersze publikując w drugim obiegu : w ulotkach, biuletynach
 • Co to jest Premiera Definicja inscenizacji i reżyserii w danym teatrze. Może być p. światowa, p. w danym państwie albo mieście; video - pierwszy seans (na przykład w danym mieście); prapremiera - pierwsze na
 • Co to jest Prowansalska Poezja Definicja artystycznej, kunsztowne strofy o skomplikowanej rytmice. Układali w jęz. prowansalskim trubadurzy, na przykład bona canso - dobra pieśń, opowiadająca o miłości szczęśliwej, mala
 • Co to jest Umiejętności Akademia Polska Definicja nauk. i reprezentowania pol. edukacji za granicą. Zapoczątkowała sporo serii wydawniczych, organizowała zjazdy nauk., łączyła najwybitniejszych uczonych pol. prowadzących badania
 • Co to jest Architektoniczne Porządki Definicja proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej Grecji. W VII w. przed naszą erą ustaliły się zasady p. doryckiego i
 • Co to jest Postylla Definicja niedziele i święta roku liturgicznego) fragmentów Biblii. Jako odrębna forma powstała w średniowieczu; odegrała ogromną rolę w renesansowych polemikach rel. Autorami p. byli
 • Co to jest Wincenty Pol Definicja Katedry Geografii na UJ (1849-52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), członek Akademii Zdolności (1872). W startowym okresie jego twórczości widoczny jest wpływ demokratycznego nurtu
 • Co to jest Semantyczne Pole Definicja kontekstach, na przykład środek lokomocji w tych zdaniach, jak: Jadę pociągiem, samochodem, autobusem, tramwajem, metrem. P. stylistyczne (wg M. Głowińskiego) - realizacja pola
 • Co to jest Polifonia Definicja polifoniczny utwór - muzyczny utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos (w chórze, w orkiestrze) jest samodzielny i równouprawniony względem pozostałych
 • Co to jest Joanna Pollakówna Definicja barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży (1967), Żwir (1971), W cieniu (1972), Lato szpitalne (1975), Rodzaj głodu (1987); laureatka Nagrody Fundacji im. A
 • Co to jest Nauk Akademia Polska Definicja Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie badań we własnych placówkach, opracowywanie ekspertyz nauk
 • Co to jest Językowe Poradnictwo Definicja i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do informacji o błędach i konieczności ich unikania (na przykład A.A. Kryńskiego Jak
 • Co to jest Janina Porazińska Definicja współzałożycielka Płomyka i Płomyczka ); w twórczości nawiązywała do M. Konopnickiej, najchętniej pisała kołysanki, bajki liryczne i wiersze o nacechowaniu muzycznym. W najwyższym
 • Co to jest Malarstwie W Portret Definicja psychicznego. Przeważnie przedstawia głowę (na przykład miniatura), popiersie, ujęcie półpostaci (do pasa), może być także całej postaci (na przykład p. okolicznościowy w
 • Co to jest Jan Potocki Definicja archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył drukarnię, gdzie drukował publicystykę i tygodnik relacjonujący
 • Co to jest Film Postmodernistyczny Definicja standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D. Lyncha: Blue Velvet (1986), Dzikość serca (1989
 • Co to jest Postmodernizm Definicja architekturę, sztuki piękne, prozę, poezję, esej, teorię sztuki i teorię kultury, filozofię, jak i technologię i naukę. To jest mechanizm zachodzący w szeroko rozumianej kulturze
 • Co to jest Prometeusz Definicja podarował ludziom, by uczynić ich silniejszymi. Za karę Zeus kazał przykuć P. do skały Kaukazu, gdzie orzeł wyjadał mu ciągle odrastającą wątrobę. Ludzie ukarani zostali zesłaniem
 • Co to jest Biograficzna Powieść Definicja naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, by wzbudzić u czytelnika zainteresowanie bohaterem, na przykład Goya L. Feuchtwangera, Maria Stuart S. Zweiga, Chopin J
 • Co to jest Dziennikarska Powieść Definicja której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak skandalizujący, interesujące opinię publiczną i czytelników, na przykład A
 • Co to jest Fantastyczna Powieść Definicja nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości, folkloru, na przykład Baśnie tysiąca i jednej nocy, Podróże Guliwera Swifta, Klechdy polskie B. Leśmiana, Hobbit Tolkiena
 • Co to jest Marynistyczna Powieść Definicja związana z ich problemami moralnymi, operująca słownictwem morskim, heroizacją przestrzeni morskiej i samotności w niej człowieka. Temat morski aktualny w powieściach, między
 • Co to jest Podróżnicza Powieść Definicja gdzie bohater znajduje się w nieustannym ruchu, poza domem, w miejscach nieznanych, obcych. Najsłynniejsze dzieła p.p.: Peregrynacja do Ziemi Świętej M.K. Radziwiłła, Podróże
 • Co to jest Kryminalna Powieść Definicja powiązana ze zbrodnią, jej dokonywaniem i wyjaśnianiem przyczyn i ujawnianiem osoby sprawcy; bohaterami są przeważnie: detektyw kierujący śledztwo (rozwiązujący zagadkę
 • Co to jest Psychologiczna Powieść Definicja osobowości, życia wewn. bohatera. Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i analizie jego życiowych decyzji i wyborów (Anna Karenina L
 • Co to jest Organiczna Praca Definicja celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i samorządowej, prowadzonej na mocy prawa dla obrony pol. bytu narod. Początki
 • Co to jest Podstaw U Praca Definicja pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie barier pomiędzy wsią a dworem. Terminem p. u p. zatytułował A
 • Co to jest Prerafaelici Definicja Londynie w latach 1848-51, których program zawierał tendencje postromantyczne i zapowiedź symbolizmu. Występowali przeciw akademizmowi, głosząc program sztuki odrodzonej
 • Co to jest Prolog Definicja czasem wyjaśnianiu zdarzeń przedakcji, pierwotnie był monologiem, potem dialogiem, a nawet narracją; w utworze epickim tłumaczy czas, miejsce zdarzeń i dzieje postaci, na przykład
 • Co to jest Prometeizm Postawa Prometejska Definicja poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. albo ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w
 • Co to jest Abdery Z Protagoras Definicja Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma prawo uznać swoje przekonania za prawdziwe, gdyż rzeczywistość
 • Co to jest Poetycka Proza Definicja typową dla liryki. W lit. pol. charakterystycznymi dla romantyzmu i modernizmu przykładami p.p. są: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza, S
 • Co to jest Prozaizmy Definicja na przykład potocznością) od stylu poetyckiego tekstu; świadomy zabieg użytkowany poprzez poetę jako nacechowany środek stylistyczny oddający nastrój i myśl wiersza, podnoszący
 • Co to jest Marcel Proust Definicja ludzi, z wyjątkową intuicją przenikał ich psychikę, oceniał motywy postępowania. W tym okresie rozpoczął pisać kroniki z życia salonów i różne impresje lit. Brat pisarza Robert
 • Co to jest Proza Definicja Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości artystyczne, będące indywidualnym metodą mówienia, wypowiadania się autora
 • Co to jest Sztuka Prymitywna Definicja egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na przykład świątki; 3) sztuki twórców amatorów. Dzieła tej sztuki
 • Co to jest Przydawka Definicja cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza. Spadł pierwszy (który?) śnieg. Są to wymagania (czyje
 • Co to jest Przyimek Definicja zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając relacje przestrzenne (Pies leży pod stołem), tymczasowe (Wrócę ze szkoły
 • Co to jest Przymiotnik Definicja jaki?, jakie?, jacy?, który?, która?, które?; w zdaniu mogą pełnić funkcję: podmiotu (Bogaty biednego nie zrozumie), orzecznika (Adaś jest wysoki), dopełnienia (Wiódł ślepy
 • Co to jest Samuel Przypkowski Definicja ariańskiej rozprawy filoz. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele (Amsterdam 1628) głoszącej racjonalizm rel., wolność jednostki, szacunek dla więzi społ. wg zasad ewangelicznych
 • Co to jest Publicystyka Definicja publikowane na antenie radiowej i telewizyjnej, w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach, podejmujące aktualne tematy z bieżącego życia polit., obyczajowego, kulturalnego
 • Co to jest Giacomo Puccini Definicja zamówień, dzięki czemu powstały Madame Butterfly, Cyganeria, Tosca i niedokończona Turandot. Najistotniejszymi elementami w twórczości P. jest melodyka (bez zastosowania bel canta
 • Co to jest Liryczna Puenta Definicja zamknięcia wypowiedzi podmiotu, na przykład w Bajkach Krasickiego; dobitne zamknięcie znaczeniowe, na przykład udanym konceptem (w barokowej literaturze J.A. Morsztyna), dowcipem
 • Co to jest Aleksander Puszkin Definicja Arzamas, związany również z kręgiem pisarzy dekabrystów (wyraził to w wierszu W głębinie syberyjskich rud). Autor poematu baśniowego Rusłan i Ludmiła (1822), poematów pisanych w
 • Co to jest Retoryczne Pytanie Definicja uwagi słuchacza na treść wypowiadaną poprzez autora albo dla wzmocnienia zabarwienia uczuciowego wypowiadanej myśli. P.r. jest konstrukcją jęz. (zdanie, zwrot, słowo

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Pytanie Retoryczne, Puszkin Aleksander, Puenta Liryczna, Puccini Giacomo, Publicystyka, Przypkowski Samuel, Przymiotnik, Przyimek, Przydawka, Prymitywna Sztuka co to znaczy.

Słownik Pytanie Retoryczne, Puszkin Aleksander, Puenta Liryczna pisownia.